สถานการณ์ล่าสุดของประเทศไทย

สถานการณ์ล่าสุดของประเทศไทย

ไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

ไทย
ผู้ติดเชื้อ
4,609,406
(+1,955)
เสียชีวิต 31,666
(+33)
กำลังรักษา 1,496
(+0)
รักษาหาย 4,556,796
(+0)
ทั่วโลก
ผู้ติดเชื้อ
590,568,362
(+528,845)
เสียชีวิต 6,439,496
(+916)
กำลังรักษา 43,772
(+0)
รักษาหาย 562,376,681
(+0)

ข่าวล่าสุด

WHO Thailand
Thailand Prd
WHO Thailand News
TAT
BKK Post
Thai PBS
Thethaiger
CAAT

สถานการณ์ประเทศไทย

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
เมืองไมซ์ซิตี้
หน่วยงานราชการประเทศไทย
ภาคอุตสาหกรรมไมซ์ไทย
แบบสำรวจ

ปฏิทินกิจกรรม

แบ่งปันความรู้