รายงานสถานการณ์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2563

editor image

รายงานสถานการณ์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2563


กทม. ปิดห้างสรรพสินค้า พื้นที่เสี่ยง 26 ประเภท คุมการแพร่ระบาดของ COVID-19

21 มีนาคม – คณะกรรมการอํานวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 กทม. มีมติสั่งปิด ห้างสรรพสินค้าและพื้นที่เสี่ยง 26 ประเภท รวมทั้งสถานที่จัดประชุมและนิทรรศการ ภายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 22 มีนาคมถึงวันที่ 12 เมษายน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 หลังจากพบมีผู้ติดเชื้อ รายใหม่ 89 คนใน 1 วันซึ่งเป็นยอดผู้ติดเชื้อจำนวนสูงสุดที่พบภายในวันเดียวนับตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมา

สถานที่เสี่ยงที่มีมติสั่งปิดยังครอบคลุมถึงโรงเรียน มหาวิทยาลัย สถานที่เล่นกีฬาและออกกำลังกาย โรงมหรสพ สนามกอล์ฟ ในส่วนของร้านอาหารกําหนดให้เปิดบริการเฉพาะอาหารนํากลับไปรับประทานที่บ้าน ส่วนร้านอาหาร ในโรงแรมกําหนดให้เปิดบริการเฉพาะแขกที่มาพัก

สําหรับห้างสรรพสินค้า อนุญาตให้เปิดเฉพาะซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยาและสินค้าจําเป็นอื่นๆ ร้านอาหารใน ห้างสรรพสินค้าให้เปิดบริการเฉพาะอาหารนํากลับไปรับประทานที่บ้าน

ข้อมูลเพิ่มเติม : สํานักงานประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร

สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ โทร +66 (0) 2694 6000 หรือ เว็บไซต์ Thailand Situation Update Coronavirus (COVID-19) หรือ อีเมล์ info@tceb.or.th

แชร์บทความ