เลือกประเทศไทย

เอกลักษณ์ไทย

editor image

ประเทศไทยมีภาพลักษณ์โดดเด่นเป็นที่รู้จักทั่วโลกในเรื่อง ‘เอกลักษณ์ไทย’ ที่สร้างความประทับใจให้นักเดินทางไมซ์นานาชาติ ไม่ว่าจะเป็นเอกลักษณ์ด้านการบริการและการต้อนรับของผู้คน อาหารไทย สัมผัสประสบการณ์วิถีชีวิตที่ไม่เหมือนชาติใดในโลก ทั้งประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ทรงคุณค่า และธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์งดงามติดอันดับโลก นอกจากนี้ ยังมีงานและกิจกรรมไมซ์นานาชาติมากมาย และหลากหลายประเภทให้เลือกสรร ตอบสนองทุกความต้องการทุกประเภท เป็นประสบการณ์มาเยือนที่หาที่ไหนไม่ได้นอกจากที่ประเทศไทยเท่านั้น และด้วยความพร้อมของสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการจัดงานไมซ์ที่มีมาตรฐานระดับโลก ผสมผสานกับแนวคิดการจัดงานสร้างสรรค์ที่หลากหลายรองรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทำให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่ตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการจัดงานไมซ์  

1.  ความเป็นไทย (Thainess)

 •   การไหว้ 

หนึ่งในวัฒนธรรมของคนไทยที่ปฏิบัติสืบสานกันมาแต่โบราณ คือ การไหว้ ซึ่งเป็นมารยาทของการทักทายและแสดงความเคารพต่อกันและกัน เป็นการแสดงถึงความมีสัมมาคารวะ และการให้เกียรติซึ่งกันและกัน สื่อความหมายเพื่อการทักทายการขอบคุณ การขอโทษ การกล่าวลาของวัฒนธรรมไทย ระดับการไหว้ แบ่งออก 3 ระดับ คือ ไหว้พระรัตนตรัย ไหว้ผู้อาวุโสหรือผู้ที่เราเคารพ และไหว้ผู้ที่เสมอกัน ซึ่งการไหว้ในแต่ละระดับมีรูปแบบการใช้นิ้วหัวแม่มือและใบหน้าเป็นตัวกำหนดตำแหน่งที่แตกต่างกัน   

 •   ยิ้มสยาม  

ประเทศไทยได้รับการขนานนามว่าเป็น “สยามเมืองยิ้ม” มาเป็นเวลานาน อันมีที่มาจากความประทับใจของชาวต่างชาติที่มีต่อรอยยิ้มคนไทยที่แสดงถึงความนุ่มนวล อ่อนน้อม และมิตรไมตรี อีกทั้งรอยยิ้มของคนไทยยังสะท้อนการแสดงออกถึงการต้อนรับและยินดีช่วยเหลือ และเป็นจุดดึงดูดที่ทำให้ชาวต่างชาติอยากมาเที่ยวเมืองไทยและสัมผัสกับเสน่ห์นี้ของคนไทย  

 editor image

เครดิตภาพ : Freepik by jocmp

 •   ความพอเพียง 

คนไทยยึดหลักความพอเพียง อันเป็นการดำเนินชีวิตแบบทางสายกลาง โดยตั้งอยู่บนหลักสำคัญสามประการ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี พร้อมอยู่ภายใต้ 2 เงื่อนไขความรู้และคุณธรรมตามปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทรงชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาเป็นเวลานานกว่าหลายทศวรรษ 

2.  ประเทศไทยเท่านั้น (Thailand Only)

 •   นาฏศิลป์ไทย 

ศิลปวัฒนธรรมสาขาหนึ่งของไทย เป็นการแสดงประกอบดนตรีไทยที่มีความสำคัญและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ซึ่งการรำไทย ส่วนใหญ่เป็นการรำไทยแบบการแสดงขั้นสูง คือ โขน ละคร และการแสดงพื้นเมือง คือ ระบำ รำ ฟ้อน โดยในแต่ละท้องถิ่นของไทยจะมีชื่อเรียกและลีลาการแสดงแตกต่างกันไป และรวมไปถึงความเชื่อ ศาสนา ภาษา ชีวิตความเป็นอยู่ที่แตกต่างของแต่ละกลุ่มคน เอกลักษณ์ที่ขาดไม่ได้ของการรำ คือ มีความอ่อนช้อยงดงาม นอกจากนี้แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนไทย สามารถถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับวิถีไทย ปัจจุบัน แต่ละโรงเรียนของไทย ได้มีวิชานาฏศิลป์อยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นรักษาวัฒนธรรมไทยอันทรงคุณค่าไว้ให้คนรุ่นหลังได้รู้จักและเรียนรู้ สืบทอดกันต่อไปในองค์กรของรัฐและเอกชนให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ความเป็นไทย

 •   รถตุ๊กตุ๊กไทย  

รถตุ๊กตุ๊กไทย หรือที่ชาวต่างชาติรู้จักกันดีในชื่อ “ตุ๊กตุ๊กไทยแลนด์” ถือเป็นเอกลักษณ์สำคัญอย่างหนึ่งที่เป็นภาพจำในการท่องเที่ยวประเทศไทยในสายตาของชาวต่างชาติด้วยลักษณะของตัวรถสามล้อที่มีรูปทรงและสีสันของรถเฉพาะตัว ทำให้เป็นที่จดจำได้ง่าย อีกทั้งการนั่งรถตุ๊กตุ๊กไทย ยังเป็นกิจกรรมยอดนิยมที่ผู้เดินทางมาเยือนประเทศไทยไม่พลาดที่จะใช้การบริการนี้ นอกจากนี้ รถตุ๊กตุ๊กไทย ยังเคยเป็นแรงบันดาลใจของชุดประจำชาติไทยในเวทีการประกวดนางงามระดับโลกอย่าง Miss Universe ในปี 2015 ที่ลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกา และคว้ารางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมมาครองได้อย่างงดงาม   

editor image

เครดิตภาพ : Freepik by tawatchai07

 •   กางเกงช้าง

กางเกงช้าง กางเกงที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ด้วยความสวยงามของผ้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากการพิมพ์ลายช้าง พิมพ์ลายสลับกับลายไทยหรือลายกนกอย่างลงตัว  ความสะดวกสบายในการสวมใส่ คือ มีเนื้อผ้าบาง น้ำหนักเบา ระบายอากาศได้ดี จึงสวมใส่ได้สบายในประเทศไทยที่มีอากาศร้อน อีกทั้งในปัจจุบัน กางเกง ช้าง มีการปรับรูปแบบให้เป็นกางเกงช้างขาสั้น กางเกง 7 ส่วน และมีการเพิ่มขนาดให้หลากหลาย ตอบโจทย์ผู้สวมใส่มากยิ่งขึ้น และอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้กางเกงช้างได้รับความนิยมมาจากศิลปินเกาหลีหรือศิลปินคนดังจากต่างประเทศหลายรายสวมใส่อีกด้วย


3. ชุมชนท้องถิ่นไทย (Local Community)

 •   ชุมชนบ้านเมืองรวง จ.เชียงราย

เป็นชุมชนทางเหนือที่มีชาวไทยวนและชาติพันธุ์อาข่าอพยพมาอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทรและสามัคคี ชุมชนแห่งนี้ยึดนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นต้นแบบ เพื่อการขับเคลื่อนชุมชน และได้รับคัดเลือกเป็นชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ระดับจังหวัดอย่างต่อเนื่องในปี 2564 และ 2565 อีกทั้งเป็นชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ชุมชนบ้านเมืองรวง ยังมีตลาดวัฒนธรรมของชุมชนที่มีชื่อว่า “ตลาดวัฒนธรรม สุดสายยายกอง” เป็นตลาดนัดสินค้าเกษตรปลอดภัย และผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวง เป็นรากฐานเศรษฐกิจที่สร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งอันยั่งยืนให้กับชุมชน อีกทั้งมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นหนึ่งในยอดนิยมของชุมชน คือ "จิ้นส้ม" หรือ "แหนมหมู"  ผลิตภัณฑ์ CPOT ที่ขึ้นชื่อประกอบอาหารพื้นที่จากวัตถุดิบในท้องถิ่นสามารถทำกิจกรรมลงมือทำอาหารของชุมชนด้วยตนเอง

 •   ชุมชนบ้านเจริญสุข จ.บุรีรัมย์

ชุมชนเจริญสุข จังหวัดบุรีรัมย์ ในสมัยก่อนเป็นจังหวัดที่เป็นพื้นที่ของภูเขาไฟ โดยเฉพาะอำเภอเฉลิมพระเกียรติที่มีภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว หนึ่งในนั้น คือ เขาอังคาร ส่งผลให้พื้นที่ของชุมชนเจริญสุขอุดมไปด้วยแร่ธาตุมาทำเป็นสีย้อมเส้นฝ้าย ผสมผสานกับภูมิปัญญาการทอผ้า เกิดเป็นสินค้าเลื่องชื่อของชุมชนคือ “ผ้าภูอัคนี” ผ้าที่มีเนื้อนิ่ม มีสีที่เป็นเอกลักษณ์อย่างสีน้ำตาลอ่อนกับน้ำตาลแดงแบบดินภูเขาไฟ และในปัจจุบันมีการจัดตั้ง ศูนย์สาธิตผ้าภูเขาไฟ ชุมชนบ้านเจริญสุข เป็นศูนย์สาธิตให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยว อีกทั้งยังมีการจัดทำกลุ่มสตรีไทย-ผ้าฝ้าย เพิ่มทางเลือกในการเลือกสร้างกิจกรรมให้ผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชน เพื่อเป็นการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และวิถีชุมชน ทำให้ในปัจจุบันบ้านเจริญสุขได้รับเลือกให้เป็น หมู่บ้าน OVC (OTOP Village Champion) 

editor image
เครดิตภาพ : https://www.facebook.com/PRD2UBON

 •   ชุมชนบ้านบ่อน้ำร้อน จ.ยะลา 

เป็นอีกหนึ่งชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ของปี 2565 ชุมชนนี้มีวัฒนธรรมหลากหลายในวิถีพหุวัฒนธรรม และกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่หรือมูเซอที่รักษาวัฒนธรรมการแต่งกาย ศิลปะการแสดง และประเพณีอย่างมีเอกลักษณ์ จนกลายเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงทั้งจากชาวไทยและชาวต่างประเทศ อีกทั้งชุมชนนี้ยังมีสถานที่ที่ธรรมชาติสวยงาม โดยเฉพาะ "บ่อน้ำพุร้อนเบตง" บ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่สามารถทำกิจกรรมอาบน้ำแร่ แช่เท้าผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ต้มไข่ออนเซน 7 นาที นอกจากนี้ ยังมีจุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ที่สามารถรับชมทะเลหมอกได้ทั้งปี อันเป็นอีกหนึ่งจุดดึงดูดให้ผู้คนหลงใหล 


เลือกประเทศไทย

 • new-experience

  ประสบการณ์ใหม่

 • various-places

  หลากหลายสถานที่

 • full-service

  บริการครบวงจร

 • thai-identity

  เอกลักษณ์ไทย

 • connecting-hub

  ศูนย์กลางธุรกิจไมซ์เอเชีย