สถานการณ์ล่าสุดของประเทศไทย
ไวรัสโคโรน่า (โควิด 19)

ไทย
ผู้ติดเชื้อ
3,780
(+0)
เสียชีวิต
59
(+0)
กำลังรักษา
1
(+0)
รักษาหาย
3,590
(+0)
ทั่วโลก
ผู้ติดเชื้อ
46,367,626
(+153)
เสียชีวิต
1,199,729
(+2)
กำลังรักษา
84,221
(+0)
รักษาหาย
33,479,314
(+0)

ข่าวล่าสุด

Thailand Prd
Google News Map

สถานการณ์ประเทศไทย

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

แบ่งปันความรู้