สถานการณ์ล่าสุดของประเทศไทย
ไวรัสโคโรน่า (โควิด 19)

ไทย
ผู้ติดเชื้อ
3,076
(+11)
เสียชีวิต
57
(+0)
กำลังรักษา
59
(+0)
รักษาหาย
2,945
(+0)
ทั่วโลก
ผู้ติดเชื้อ
6,026,248
(+125,341)
เสียชีวิต
366,415
(+4,866)
กำลังรักษา
53,736
(+0)
รักษาหาย
2,656,080
(+0)

ข่าวล่าสุด

Thailand Prd

สถานการณ์ประเทศไทย

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
หน่วยงานราชการประเทศไทย
ภาคอุตสาหกรรมไมซ์ไทย
สายการบิน ศูนย์ประชุม และห้างสรรพสินค้า โรงแรม

ปฏิทินกิจกรรม

แบ่งปันความรู้