สถานการณ์ล่าสุดของประเทศไทย
ไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

ไทย
ผู้ติดเชื้อ
13,500
(+198)
เสียชีวิต
73
(+1)
กำลังรักษา
1
(+0)
รักษาหาย
10,567
(+0)
ทั่วโลก
ผู้ติดเชื้อ
99,333,203
(+33,383)
เสียชีวิต
2,130,505
(+1,725)
กำลังรักษา
110,651
(+0)
รักษาหาย
71,389,002
(+0)

ข่าวล่าสุด

Thailand Prd

สถานการณ์ประเทศไทย

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

แบ่งปันความรู้