ภาคใต้

ไมซ์วิถีใต้ได้มากกว่าที่คิด

southernregionoffice
  • pin-blue ไมซ์ซิตี้
  • pin-yellow เมืองที่มีศักยภาพ

จุดเด่นไมซ์ภาคใต้

ภาคใต้มีลักษณะภูมิประเทศเป็นคาบสมุทรที่มีทะเลขนาบอยู่ 2 ด้าน คือ ตะวันออกด้านอ่าวไทย และตะวันตกด้านทะเลอันดามัน มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามมีชื่อเสียงในระดับโลกมากมาย ทั้งชายหาดที่ขาวสะอาด หมู่เกาะน้อยใหญ่ ป่าเขาอันอุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจของประเทศ เช่น ยางพารา และปาล์มน้ำมันที่สำคัญในระดับประเทศอีกด้วย  ภาคใต้ยังมีภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีความเป็นเอกลักษณ์แบบทางใต้ที่เปิดต้อนรับนักเดินทางไมซ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมและการเรียนรู้วิถีชุมชน เช่น การสัมผัสวิถีประมงพื้นบ้าน และการทดลองทำอาหารพื้นบ้านจากวัตถุดิบในท้องถิ่นที่ชุมชนท่องเที่ยวตำบลคลองน้อย จ. สุราษฎร์ธานี  และเนื่องจากภาคใต้มีภูมิประเทศ และเกาะแก่งที่สวยงามจึงมีที่พักและสถานที่จัดงานที่มีความหลากหลายและเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น สามารถรองรับการจัดงานได้ทั้งในโรงแรม บริเวณชายหาด หรือการล่องเรือ รวมถึงสถานที่จัดงานเอาท์ดอร์และพื้นที่จัดงานพิเศษที่แตกต่างและสวยงามท่ามกลางธรรมชาติ

นายพัฒนชัย สิงหะวาระ

นายพัฒนชัย สิงหะวาระ

ผู้อำนวยการ

นางสาวณัฏฐณิชชา สิงห์บุระอุดม

นางสาวณัฏฐณิชชา สิงห์บุระอุดม

ผู้จัดการอาวุโส

นางสาวตวงรัชต์ นภาลัย

นางสาวตวงรัชต์ นภาลัย

ผู้ปฏิบัติการ