ไมซ์ซิตี้

ภูเก็ต

ภูเก็ต

  • วิสัยทัศน์ : เมืองไมซ์เวิล์ดคลาส ที่จะสร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ด้วยความสวยงามทางทะเล และความหลากหลายทางวัฒนธรรม
  • การเดินทาง มาจังหวัดภูเก็ตมีเส้นทางการเดินทางที่หลากหลาย ทั้งทางอากาศ - ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (Phuket International Airport) หรือโดยรถโดยสารสาธารณะจากสถานีขนส่งสายใต้ หรือรถยนต์ส่วนตัว 

จังหวัดภูเก็ต เป็นเมืองไมซ์เวิลด์คลาส ที่พร้อมสร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ด้วยความสวยงามทางทะเลและความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะวัฒนธรรมเพอรานากันและสถาปัตยกรรมชิโน-ยูโรเปียน ที่โดดเด่นมีมนต์เสน่ห์และเต็มไปด้วยเอกลักษณ์


อีกทั้งยังพรั่งพร้อมด้วยศูนย์ประชุมและสถานที่จัดงานที่ได้มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย TMVS (Thailand MICE Venue Standard) อาทิ The Royal Phuket Marina International Exhibition & Conference Centre (RPMIEC) และ Angsana Convention and Exhibition Space (ACES)

  • งาน Highlight ของจังหวัดภูเก็ต อาทิ TBEX Asia, Phuket Gastronomy
สุราษฏร์ธานี

สุราษฏร์ธานี

  • วิสัยทัศน์ : เมืองไมซ์มาตรฐาน  แหล่งธรรมะ ศูนย์กลางอาหารทะเล การเกษตรคุณภาพ จุดหมายปลายทางของทุกคน
  • การเดินทาง มาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเริ่มจากเส้นทางอากาศ มีสนามบิน 2 แห่ง 1. ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี (Surat Thani International Airport) และ 2. ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย (Samui International Airport ) หรือการเดินทางโดยรถไฟ รถโดยสารสาธารณะจากสถานีขนส่งสายใต้ หรือรถยนต์ส่วนตัว 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เมืองไมซ์ร้อยเกาะ  ศูนย์กลางเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมของภาคใต้ตอนบน  แหล่งอาหารทะเลและการเกษตรคุณภาพ  มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลาย เป็นจุดหมายปลายทางที่พร้อมด้วยสถานที่รองรับการจัดงาน ที่ได้มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย TMVS (Thailand MICE Venue Standard)

อาทิ Suratthani Hall: Central Plaza Suratthani และ Samui Palm Beach Resort 
  • งาน Highlight ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี อาทิ Samui Festival, Southern Expo 
สงขลา

สงขลา

  • วิสัยทัศน์ : เมืองไมซ์พหุวัฒนธรรม ที่สร้างการเติบโตด้านเศรษฐกิจ จากการค้าชายแดน การบริการ และการลงทุนสำหรับภาคใต้
  • การเดินทาง มาจังหวัดสงขลามีหลากหลายเส้นทาง ไม่ว่าจะเป็นทางอากาศ - ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ (Hat Yai International Airport) หรือโดยรถไฟ รถโดยสารสาธารณะจากสถานีขนส่งสายใต้ หรือรถยนต์ส่วนตัว 

จังหวัดสงขลา เมืองไมซ์พหุวัฒนธรรม ที่จะสร้างการเติบโตด้านเศรษฐกิจในฐานะศูนย์กลางการค้าชายแดน เป็นประตูการค้าเชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมด้วยศูนย์ประชุมและศูนย์แสดงสินค้าขนาดใหญ่ ได้มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย TMVS (Thailand MICE Venue Standard) อาทิ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (ICC Hat Yai) และ (HATYAI HALL: Central Festival Hatyai

  • งาน Highlight ของจังหวัดสงขลา อาทิ ลองเล่น, Amazing Flora Illumination Hat Yai