ไมซ์ซิตี้

ภูเก็ต

ภูเก็ต

  • วิสัยทัศน์ : เมืองไมซ์เวิล์ดคลาส ที่จะสร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ด้วยความสวยงามทางทะเล และความหลากหลายทางวัฒนธรรม
  • การเดินทาง มาจังหวัดภูเก็ตมีเส้นทางการเดินทางที่หลากหลาย ทั้งทางอากาศ - ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (Phuket International Airport) หรือโดยรถโดยสารสาธารณะจากสถานีขนส่งสายใต้ หรือรถยนต์ส่วนตัว 

จังหวัดภูเก็ต เป็นเมืองไมซ์เวิลด์คลาส ที่พร้อมสร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ด้วยความสวยงามทางทะเลและความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะวัฒนธรรมเพอรานากันและสถาปัตยกรรมชิโน-ยูโรเปียน ที่โดดเด่นมีมนต์เสน่ห์และเต็มไปด้วยเอกลักษณ์


อีกทั้งยังพรั่งพร้อมด้วยศูนย์ประชุมและสถานที่จัดงานที่ได้มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย TMVS (Thailand MICE Venue Standard) อาทิ The Royal Phuket Marina International Exhibition & Conference Centre (RPMIEC) และ Angsana Convention and Exhibition Space (ACES)

  • งาน Highlight ของจังหวัดภูเก็ต อาทิ TBEX Asia, Phuket Gastronomy