ไมซ์ซิตี้

สงขลา

สงขลา

  • วิสัยทัศน์ : เมืองไมซ์พหุวัฒนธรรม ที่สร้างการเติบโตด้านเศรษฐกิจ จากการค้าชายแดน การบริการ และการลงทุนสำหรับภาคใต้
  • การเดินทาง มาจังหวัดสงขลามีหลากหลายเส้นทาง ไม่ว่าจะเป็นทางอากาศ - ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ (Hat Yai International Airport) หรือโดยรถไฟ รถโดยสารสาธารณะจากสถานีขนส่งสายใต้ หรือรถยนต์ส่วนตัว 

จังหวัดสงขลา เมืองไมซ์พหุวัฒนธรรม ที่จะสร้างการเติบโตด้านเศรษฐกิจในฐานะศูนย์กลางการค้าชายแดน เป็นประตูการค้าเชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมด้วยศูนย์ประชุมและศูนย์แสดงสินค้าขนาดใหญ่ ได้มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย TMVS (Thailand MICE Venue Standard) อาทิ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (ICC Hat Yai) และ (HATYAI HALL: Central Festival Hatyai

  • งาน Highlight ของจังหวัดสงขลา อาทิ ลองเล่น, Amazing Flora Illumination Hat Yai