ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์

สร้างอนาคตพร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม

ก้าวสู่การเป็นผู้นำของอาเซียนในปี 2563

ด้วยภารกิจในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนด้วยความรู้ที่ทันสมัยมาตรฐานระดับโลกและทรัพยากรมนุษย์ที่มีความชำนาญฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรไมซ์ ได้ตั้งเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนประเทศให้เป็นสถานะผู้นำศูนย์กลางไมซ์แห่งอาเซียนในปี 2020 หกเสาหลักและสี่วัตถุประสงค์หลักที่เป็นแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนกิจกรรม

FOUR E’S” KEY OBJECTIVES OF MICE CAPABILITY are succinctly expressed as:

EXTEND

EXTEND

Knowledge to new generations who can be future leaders.

EXPAND

EXPAND

Support for domestic and international trade alliances.

ELEVATE

ELEVATE

Capabilities through knowledge, content sharing, networking, promotion and marketing activities.

ENHANCE

ENHANCE

Service and operational quality to international standards.

MICE Capability Department is committed to strengthening Thailand’s MICE industry through its three strategic areas: People & Business Development and Certification; Standards for MICE Standardization; and MICE Sustainability.

The mission is to develop the MICE industry with standard knowledge, including personnel development and entrepreneurship in a sustainable way, so as for Thailand to become the preferred MICE destination within Southeast Asia.

Orachorn Wongpan-ngam,
CEM, CIS, EMD, SEP
Director of MICE Capability Department
Thailand Convention & Exhibition Bureau (Public Organization)

Gen Y / Students

Attract students to a career in the industry.

 • High School Seniors
 • Thai & International University/College Students, especially from ASEAN countries

New Entrants

Peripheral service providers and newcomers to the industry

 • New Graduates.
 • Secondary Subcontractors
 • Corporations

Multipliers

Professionals already involved in the meetings and events industry and related government agencies:

 • PCOs/PEOs/Government
 • Secondary Subcontractors.
 • Primary Support Industries
 • Exhibitors/ Visitors

MICE Capability Department aims to generate skilled MICE professionals who are certified on a global level and MICE businesses, venue owners, hospitality, or event organizers, who are ready to capitalize on international opportunities in an environment complete with infrastructure and sustainable management.

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์

นางอรชร ว่องพรรณงาม <br>CED, CEM, CIS, DES, EMD, SEPC

นางอรชร ว่องพรรณงาม
CED, CEM, CIS, DES, EMD, SEPC

ผู้อำนวยการฝ่าย

ส่วนงานพัฒนา

นางสาวนวลรัมภา <br>งามบรรหาร</br>

นางสาวนวลรัมภา
งามบรรหาร

ผู้จัดการอาวุโส

นางสาวสิตา เอี่ยมโอภาส

นางสาวสิตา เอี่ยมโอภาส

ผู้จัดการอาวุโส

นางสาวนับเดือน กิตติรัต

นางสาวนับเดือน กิตติรัต

ผู้จัดการ

นางสาวอชิรา <br>คุปพฤทธิ์ไพบูลย์</br>

นางสาวอชิรา
คุปพฤทธิ์ไพบูลย์

ผู้ปฏิบัติการอาวุโส

นางสาวกชภทร คมศุภวิชช์

นางสาวกชภทร คมศุภวิชช์

ผู้ปฏิบัติการอาวุโส

ส่วนงานมาตรฐาน

นางสาววนิดา วัลย์จิตรวงศ์

นางสาววนิดา วัลย์จิตรวงศ์

ผู้จัดการอาวุโส

นางสาวหทัยชนันบ์ <br>กานต์การันยกุล</br>

นางสาวหทัยชนันบ์
กานต์การันยกุล

ผู้ปฏิบัติการอาวุโส

นางสาวสุกัญญา เกล็ดสุวรรณ

นางสาวสุกัญญา เกล็ดสุวรรณ

ผู้จัดการโครงการ

นางสาวมะลิวัลย์ จรรยาวณิชกุล

นางสาวมะลิวัลย์ จรรยาวณิชกุล

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

นางสาวสิริจิตร์ ฤกษ์บุญรอง

นางสาวสิริจิตร์ ฤกษ์บุญรอง

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

ส่วนงานพัฒนาอย่างยั่งยืน

นางสาวภัทร์ ศาสตร์ขำ

นางสาวภัทร์ ศาสตร์ขำ

ผู้จัดการอาวุโส

นางสาววรัญญา คำจันดา

นางสาววรัญญา คำจันดา

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ