การสนับสนุนและอำนวยความสะดวก

การสนับสนุนและอำนวยความสะดวก

ผู้ร่วมสร้างความสำเร็จในอีเวนต์ของคุณ

 • พัฒนาศักยภาพ อุตสาหกรรมไมซ์

  สร้างอนาคตพร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม

  Locked into cultivating the MICE professionals of tomorrow, TCEB’s MICE Capabilities Development Department demonstrates knowledge management, networking and marketing expertise in holistic ways to create a new generation of industry thought leaders.

 • บริหารรัฐกิจวิสาหกิจ

  ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  เอ.ที.เอ. Carnet (Admission Temporaire – Temporary Admission) เป็นเอกสารศุลกากรระหว่างประเทศมาตรฐานที่ใช้สำหรับการนำเข้าและส่งออกซ้ำของสินค้าชั่วคราว ซึ่งรวมถึงแบบฟอร์มใบขนสินค้าขาเข้า ใบขนสินค้าขาออก ใบนำเข้าซ้ำ และเอกสารการขนถ่ายสินค้าจากด่านศุลกากรแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งให้การรับประกันระหว่างประเทศที่จำเป็นสำหรับการนำเข้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีชั่วคราวภายใต้ เอ.ที.เอ.

 • การบริการที่สนามบิน

  TCEB มุ่งมั่นทำให้ทุกการเดินทางของคุณเต็มไปด้วยความพึงพอใจ ทีมของเราจะให้การช่วยเหลือคุณและแขก ด้านการจัดการและบริการคุณให้ผ่านสนามบินอย่างง่ายดาย ด้วยการวางแผนขั้นตอนการต้อนรับก่อนที่คุณที่จะมาถึง