ทีมผู้บริหาร

ทีมผู้บริหาร

จำกัดความใหม่ของกิจกรรมทางธุรกิจต่าง ๆ
พบกับทีมงานการประชุมของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่พร้อมจะร่วมสร้างกิจกรรมของคุณและทำงานร่วมกับคุณ เรายินดีที่จะทำให้คุณบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงานและมีส่วนร่วมในความสำเร็จของคุณผ่านการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ติดต่อเราเกี่ยวกับการสนับสนุนและบริการของเราในวันนี้

ผู้อำนวยการ

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

ผู้อำนวยการ

chiruit_i@tceb.or.th

รองผู้อำนวยการ สายงานบริหาร

นายภูริพันธ์ บุนนาค

นายภูริพันธ์ บุนนาค

รองผู้อำนวยการ

puripan_b@tceb.or.th

รองผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาและนวัตกรรม

นางศุภวรรณ ตีระรัตน์

นางศุภวรรณ ตีระรัตน์

รองผู้อำนวยการ

supawan_t@tceb.or.th

รองผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจ

นางนิชาภา ยศวีร์

นางนิชาภา ยศวีร์

รองผู้อำนวยการ

nichapa_y@tceb.or.th

สำนักส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ ภาคกลางและภาคตะวันออก

ผู้อำนวยการ

สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคเหนือ

นางจุฑา ธาราไชย

นางจุฑา ธาราไชย

ผู้อำนวยการ

chuta_t@tceb.or.th

สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นางสาวสุรัชสานุ์ ทองมี

นางสาวสุรัชสานุ์ ทองมี

ผู้อำนวยการ

suratsa_t@tceb.or.th

สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคใต้

นายพัฒนชัย สิงหะวาระ

นายพัฒนชัย สิงหะวาระ

ผู้อำนวยการ

pattanachai_s@tceb.or.th

ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล

นางสาวศุภานิช เฑียรสิงห์

นางสาวศุภานิช เฑียรสิงห์

Director

supanich_t@tceb.or.th

ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ

นางสาวนุช หอมรสสุคนธ์

นางสาวนุช หอมรสสุคนธ์

ผู้อำนวยการ

nooch_h@tceb.or.th

ฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ

นางสาวกนกพร ดำรงกุล

นางสาวกนกพร ดำรงกุล

ผู้อำนวยการ

kanokporn_d@tceb.or.th

ฝ่ายพัฒนาการจัดงานเมกะอีเวนท์และเทศกาลนานาชาติ

นางหริสุดา บุญยวัฒน์

นางหริสุดา บุญยวัฒน์

ผู้อำนวยการ

harisuda_b@tceb.or.th

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์

นางอรชร ว่องพรรณงาม

นางอรชร ว่องพรรณงาม

ผู้อำนวยการ

orachorn_w@tceb.or.th

ฝ่าย MICE Intelligence และนวัตกรรม

นางจารุวรรณ สุวรรณศาสน์

นางจารุวรรณ สุวรรณศาสน์

ผู้อำนวยการ

jaruwan_p@tceb.or.th

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

นางสาวจุฑารัตน์ วรฤทธิ์

นางสาวจุฑารัตน์ วรฤทธิ์

ผู้อำนวยการ

jutharat_v@tceb.or.th

ฝ่ายบริหาร

ผู้อำนวยการ

ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร

นางสาวปาริฉัตร เศวตเศรนี

นางสาวปาริฉัตร เศวตเศรนี

ผู้อำนวยการ

parichat_s@tceb.or.th

ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์องค์กร

นายดวงเด็ด ย้วยความดี

นายดวงเด็ด ย้วยความดี

ผู้อำนวยการ

duangdej_y@tceb.or.th

ฝ่ายอำนวยการ

นางสาวจิตนันท์ เตชะศรินทร์

นางสาวจิตนันท์ เตชะศรินทร์

ผู้อำนวยการ

jittanun_t@tceb.or.th

ฝ่ายบริหารรัฐกิจวิสาหกิจ

นายชาติชาย เทพแปง

นายชาติชาย เทพแปง

ผู้อำนวยการ

chartchai_d@tceb.or.th

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

นายชาตรี ทองนาค

นายชาตรี ทองนาค

ผู้อำนวยการ

chatri_t@tceb.or.th

ผู้เชี่ยวชาญ

นางสาวสริตา จินตกานนท์

นางสาวสริตา จินตกานนท์

ผู้ชำนาญการ

sarita_c@tceb.or.th