เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

นิยามสถานที่จัดอีเวนต์ในประเทศไทยใหม่

ประวัติ และ ความเป็นมา

brand

จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาในปี พ.ศ. 2545 หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาภาคธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา ทางสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการได้จัดตั้งให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย โดยได้ให้การสนับสนุนด้านบริการต่าง ๆ เน้นการบริการเป็นหลักสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมการประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลจากทั่วโลก ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาและการจัดแสดงนิทรรศการ

วันนี้ทางสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการได้ตระหนักถึงนโยบายเศรษฐกิจ 'ไทยแลนด์ 4.0' ของรัฐบาลและมุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมที่สำคัญ 10 อุตสาหกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของนานาชาติและเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) พร้อมเป็นผู้เชื่อมโยงทุกความสำเร็จในทุก ๆ ด้านของธุรกิจ

แผนยุทธศาสตร์ หลังจากติดตามแนวโน้มตลาดโลกและการสำรวจตลาด ทีเส็บจึงได้จัดทำแผนแม่บท 5 ปีสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์และแผนแม่บทกลยุทธ์ 20 ปี ไม่เพียงการพัฒนาในประเทศและต่างประเทศ แต่ยังร่างโครงการวิจัยวิจัยจากข้อมูลธนาคารที่เชื่อถือได้

ด้วยนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลไทย“ Thailand 4.0” ทำให้มี 10 อุตสาหกรรมหลักที่ได้รับการสนับสนุน และปรับให้เข้ากับแผนพัฒนาประเทศต่อไป

วิสัยทัศน์ และ รายงาน

พัฒนาและผลักดันอุตสาหกรรมไมซ์ ผ่าน 5 ทิศทาง ซึ่งเป็นพื้นฐานการบูรณาการกิจกรรมองค์กร การสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในแง่ของการพัฒนาอุตสาหกรรมบริการของไทยจะไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหากไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน โดยจะมุ่งเน้นในการทำงานร่วมกัน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เข้าร่วมจะสามารถดึงดูดผู้จัดงานอีเวนต์ และส่งเสริมบริการของไทยได้

รางวัลที่ได้รับ การยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมประเทศไทยยังคงได้รับการยกย่องให้เป็นจุดหมายปลายทางชั้นนำของโลกในด้านการจัดงานไมซ์ (MICE) และยังคงมุ่งมั่นในฐานะประเทศผู้นำทางความคิดซึ่งกำลังกำหนดกิจกรรมทางธุรกิจใหม่

ต่อไปนี้เป็นรางวัลที่เราได้รับในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

About Board

ทีมผู้บริหารของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ จำกัดความใหม่ของกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ พบกับทีมงานการประชุมของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่พร้อมจะร่วมสร้างกิจกรรมของคุณและทำงานร่วมกับคุณ เรายินดีที่จะทำให้คุณบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงานและมีส่วนร่วมในความสำเร็จของคุณผ่านการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ติดต่อเราเกี่ยวกับการสนับสนุนและบริการของเราในวันนี้