เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

นิยามสถานที่จัดอีเวนต์ในประเทศไทยใหม่

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ITA 2023

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2566

ท่านสามารถตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2566 ทั้งนี้ เมื่อเข้าสู่ระบบ กรุณาระบุหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อรับรหัส OTP และระบุรหัสเพื่อยืนยันตนก่อนเข้าสู่แบบวัดการรับรู้ EIT ของหน่วยงาน

brand

รายละเอียดการประเมิน

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ขอเชิญท่านที่เคยมารับบริการหรือติดต่อกับ สสปน. ในนามนิติบุคคล บริษัทเอกชน หน่วยงานรัฐ หรือบุคคล ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) และมีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นต่อการดำเนินงานและการบริหารงาน เพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสามารถตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ได้ที่ https://itas.nacc.go.th/go/eit/ca6hu3 หรือ สแกนที่ QR code เพื่อประเมิน


ประวัติ และ ความเป็นมา

brand

จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาในปี พ.ศ. 2545 หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาภาคธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา ทางสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการได้จัดตั้งให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย โดยได้ให้การสนับสนุนด้านบริการต่าง ๆ เน้นการบริการเป็นหลักสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมการประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลจากทั่วโลก ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาและการจัดแสดงนิทรรศการ

วันนี้ทางสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการได้ตระหนักถึงนโยบายเศรษฐกิจ 'ไทยแลนด์ 4.0' ของรัฐบาลและมุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมที่สำคัญ 10 อุตสาหกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของนานาชาติและเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) พร้อมเป็นผู้เชื่อมโยงทุกความสำเร็จในทุก ๆ ด้านของธุรกิจ

แผนยุทธศาสตร์ หลังจากติดตามแนวโน้มตลาดโลกและการสำรวจตลาด ทีเส็บจึงได้จัดทำแผนแม่บท 5 ปีสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์และแผนแม่บทกลยุทธ์ 20 ปี ไม่เพียงการพัฒนาในประเทศและต่างประเทศ แต่ยังร่างโครงการวิจัยวิจัยจากข้อมูลธนาคารที่เชื่อถือได้

ด้วยนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลไทย“ Thailand 4.0” ทำให้มี 10 อุตสาหกรรมหลักที่ได้รับการสนับสนุน และปรับให้เข้ากับแผนพัฒนาประเทศต่อไป

วิสัยทัศน์ และ รายงาน

พัฒนาและผลักดันอุตสาหกรรมไมซ์ ผ่าน 5 ทิศทาง ซึ่งเป็นพื้นฐานการบูรณาการกิจกรรมองค์กร การสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในแง่ของการพัฒนาอุตสาหกรรมบริการของไทยจะไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหากไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน โดยจะมุ่งเน้นในการทำงานร่วมกัน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เข้าร่วมจะสามารถดึงดูดผู้จัดงานอีเวนต์ และส่งเสริมบริการของไทยได้

รางวัลที่ได้รับ การยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมประเทศไทยยังคงได้รับการยกย่องให้เป็นจุดหมายปลายทางชั้นนำของโลกในด้านการจัดงานไมซ์ (MICE) และยังคงมุ่งมั่นในฐานะประเทศผู้นำทางความคิดซึ่งกำลังกำหนดกิจกรรมทางธุรกิจใหม่

ต่อไปนี้เป็นรางวัลที่เราได้รับในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

About Board

ทีมผู้บริหารของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ จำกัดความใหม่ของกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ พบกับทีมงานการประชุมของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่พร้อมจะร่วมสร้างกิจกรรมของคุณและทำงานร่วมกับคุณ เรายินดีที่จะทำให้คุณบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงานและมีส่วนร่วมในความสำเร็จของคุณผ่านการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ติดต่อเราเกี่ยวกับการสนับสนุนและบริการของเราในวันนี้