ฝ่ายMICE Intelligence และนวัตกรรม

MICE Intelligence และนวัตกรรม

พบกับทีมงานฝ่าย MICE Intelligence และนวัตกรรมของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่พร้อมจะร่วมสร้างกิจกรรมของคุณและทำงานร่วมกับคุณ เรายินดีที่จะทำให้คุณบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงานและมีส่วนร่วมในความสำเร็จของคุณผ่านการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ติดต่อเราเกี่ยวกับการสนับสนุนและบริการของเราในวันนี้

ฝ่าย MICE Intelligence และนวัตกรรม

นางจารุวรรณ สุวรรณศาสน์

นางจารุวรรณ สุวรรณศาสน์

ผู้อำนวยการ

jaruwan_p@tceb.or.th

ส่วนงาน MICE Intelligence

นางสาววรางคณา <br>อดิศรประเสริฐ</br>

นางสาววรางคณา
อดิศรประเสริฐ

ผู้จัดการอาวุโส

warangkana_a@tceb.or.th
นางชัญญรักษ์ ฉิน

นางชัญญรักษ์ ฉิน

ผู้จัดการ

chanyarak_q@tceb.or.th
นายภูมินทร์ มีถาวรกุล

นายภูมินทร์ มีถาวรกุล

ผู้ปฏิบัติการอาวุโส

phumin_m@tceb.or.th

ส่วนงาน MICE Innovation

นายนราศักดิ์ ม่วงแก้ว

นายนราศักดิ์ ม่วงแก้ว

ผู้ปฏิบัติการอาวุโส

narasak_m@tceb.or.th
นางสาวทัศวรรณ ชมชิต

นางสาวทัศวรรณ ชมชิต

ผู้ปฏิบัติการอาวุโส

thassawan_c@tceb.or.th
นางสาวปรียานุช เดื่อคำ

นางสาวปรียานุช เดื่อคำ

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

preeyanut_d@tceb.or.th