ฝ่ายไมซ์อินเทลลิเจนซ์และนวัตกรรม

ฝ่ายไมซ์อินเทลลิเจนซ์และนวัตกรรม

MICE Intelligence และนวัตกรรม

พบกับทีมงานฝ่าย MICE Intelligence และนวัตกรรมของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่พร้อมจะร่วมสร้างกิจกรรมของคุณและทำงานร่วมกับคุณ เรายินดีที่จะทำให้คุณบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงานและมีส่วนร่วมในความสำเร็จของคุณผ่านการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ติดต่อเราเกี่ยวกับการสนับสนุนและบริการของเราในวันนี้

นางจารุวรรณ สุวรรณศาสน์

นางจารุวรรณ สุวรรณศาสน์

ผู้อำนวยการฝ่าย

ส่วนงานไมซ์อินเทลลิเจนซ์

นายเถกิงศักดิ์ ไชยกาญจน์

นายเถกิงศักดิ์ ไชยกาญจน์

ผู้จัดการอาวุโส

นางสาววิภาวดี นิยมไทย

นางสาววิภาวดี นิยมไทย

ผู้จัดการอาวุโส

นายภูมินทร์ มีถาวรกุล

นายภูมินทร์ มีถาวรกุล

ผู้จัดการ

ส่วนงานนวัตกรรมไมซ์

นางสาวกฤษกร เตกิตติพงษ์

นางสาวกฤษกร เตกิตติพงษ์

ผู้จัดการอาวุโส

นายนราศักดิ์ ม่วงแก้ว

นายนราศักดิ์ ม่วงแก้ว

ผู้จัดการ

นางสาวทัศวรรณ ชมชิต

นางสาวทัศวรรณ ชมชิต

ผู้จัดการ

นางสาวชมศิรินทร์ ศิรการบัณฑิตย์

นางสาวชมศิรินทร์ ศิรการบัณฑิตย์

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ