ฝ่ายMICE Intelligence และนวัตกรรม

ฝ่ายMICE Intelligence และนวัตกรรม

MICE Intelligence และนวัตกรรม

พบกับทีมงานฝ่าย MICE Intelligence และนวัตกรรมของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่พร้อมจะร่วมสร้างกิจกรรมของคุณและทำงานร่วมกับคุณ เรายินดีที่จะทำให้คุณบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงานและมีส่วนร่วมในความสำเร็จของคุณผ่านการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ติดต่อเราเกี่ยวกับการสนับสนุนและบริการของเราในวันนี้

นางจารุวรรณ สุวรรณศาสน์

นางจารุวรรณ สุวรรณศาสน์

ผู้อำนวยการ

ส่วนงาน MICE Intelligence

นางสาววิภาวดี นิยมไทย

นางสาววิภาวดี นิยมไทย

ผู้จัดการอาวุโส

นางชัญญรักษ์ ฉิน

นางชัญญรักษ์ ฉิน

ผู้จัดการ

นายภูมินทร์ มีถาวรกุล

นายภูมินทร์ มีถาวรกุล

ผู้ปฏิบัติการอาวุโส

ส่วนงาน MICE Innovation

นายพีรชัย อัศดาชาตรีกุล

นายพีรชัย อัศดาชาตรีกุล

ผู้จัดการอาวุโส

นายนราศักดิ์ ม่วงแก้ว

นายนราศักดิ์ ม่วงแก้ว

ผู้จัดการ

นางสาวทัศวรรณ ชมชิต

นางสาวทัศวรรณ ชมชิต

ผู้ปฏิบัติการอาวุโส

นายรัชภาคย์ รัตนบ้านกรวย

นายรัชภาคย์ รัตนบ้านกรวย

ผู้จัดการโครงการ

นางสาวชมศิรินทร์ ศิรการบัณฑิตย์

นางสาวชมศิรินทร์ ศิรการบัณฑิตย์

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

นางสาวภาษิตา จันทนะสาโร

นางสาวภาษิตา จันทนะสาโร

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ