ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ

จุดหมายปลายทางชั้นนำที่ธุรกิจ… คิดอย่างผู้นำ

สถานที่ตั้งเชิงกลยุทธ์และสามารถเข้าถึงได้ง่ายของเราในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นับเป็นการเชื่อมต่อแบบมืออาชีพในภูมิภาคเอเชีย เครือข่ายธุรกิจที่แข็งแกร่งของไทย และการสนับสนุนการประชุมสมาคมที่มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันจะช่วยให้คุณสามารถกำหนดประสบการณ์การประชุมของคุณใหม่ได้การประชุมของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการได้มุ่งเน้นการจัดหารูปแบบที่ถูกต้อง เพื่อแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในศูนย์การประชุมที่ได้รับรางวัลมากมายและได้รับการรับรองจากทั่วโลก คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จทั่วโลกผ่านการประชุมในประเทศไทย

ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ

นางสาวนุช หอมรสสุคนธ์

นางสาวนุช หอมรสสุคนธ์

ผู้อำนวยการ

nooch_h@tceb.or.th

ส่วนงานส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ

นางสาวอารยา รุ่งแสง

นางสาวอารยา รุ่งแสง

ผู้จัดการ

araya_r@tceb.or.th
นางสาวนรา ร่มโพธิ์ทอง

นางสาวนรา ร่มโพธิ์ทอง

ผู้จัดการ

nara_r@tceb.or.th
นางสาวพฤฒิพร แป้นสุวรรณ

นางสาวพฤฒิพร แป้นสุวรรณ

ผู้ปฏิบัติการอาวุโส

pruttiporn_p@tceb.or.th
นางสาวปัณฑิตา เลาหโรจนวงศา

นางสาวปัณฑิตา เลาหโรจนวงศา

ผู้ปฎิบัติการอาวุโส

punthita_l@tceb.or.th
นางสาวศิวนาถ เกตุรัตน์

นางสาวศิวนาถ เกตุรัตน์

ผู้ปฎิบัติการ

sivanart_k@tceb.or.th

ส่วนงานการตลาดและสนับสนุนส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ

นางสาวศิริพร ธารวุฒิกุล

นางสาวศิริพร ธารวุฒิกุล

ผู้จัดการอาวุโส

siriporn_t@tceb.or.th
นางสาวศุภรัตน์ วีระวัฒนะ

นางสาวศุภรัตน์ วีระวัฒนะ

ผู้จัดการ

suparat_v@tceb.or.th
นางสาวกัญญ์ชิตา <br>ขาวแปลก</br>

นางสาวกัญญ์ชิตา
ขาวแปลก

ผู้ปฏิบัติการอาวุโส

kanchita_k@tceb.or.th

การจัดประชุมนานาชาติ - ผู้แทนในต่างประเทศ

Ms. Stella Tsitsipatis

Ms. Stella Tsitsipatis

Representative in North America

stella.Tsitsipatis@aboutdci.com
Ms. Margaret Mann

Ms. Margaret Mann

Representative in Europe

mmann@hillsbalfour.com
Mr. Mark Thompson Cochrane

Mr. Mark Thompson Cochrane

Representative in Asia

mark@bsgasia.com