ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ

ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ

จุดหมายปลายทางชั้นนำของธุรกิจ… คิดอย่างผู้นำ

จุดหมายปลายทางชั้นนำที่ธุรกิจ… คิดอย่างผู้นำ

สถานที่ตั้งเชิงกลยุทธ์และสามารถเข้าถึงได้ง่ายของเราในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นับเป็นการเชื่อมต่อแบบมืออาชีพในภูมิภาคเอเชีย เครือข่ายธุรกิจที่แข็งแกร่งของไทย และการสนับสนุนการประชุมสมาคมที่มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันจะช่วยให้คุณสามารถกำหนดประสบการณ์การประชุมของคุณใหม่ได้การประชุมของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการได้มุ่งเน้นการจัดหารูปแบบที่ถูกต้อง เพื่อแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในศูนย์การประชุมที่ได้รับรางวัลมากมายและได้รับการรับรองจากทั่วโลก คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จทั่วโลกผ่านการประชุมในประเทศไทย

นางสาวนุช หอมรสสุคนธ์

นางสาวนุช หอมรสสุคนธ์

ผู้อำนวยการ

ส่วนงานส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ

นางสาวอารยา รุ่งแสง

นางสาวอารยา รุ่งแสง

ผู้จัดการอาวุโส

นางสาวสุรัติวดี เพชรเรียง

นางสาวสุรัติวดี เพชรเรียง

ผู้จัดการอาวุโส

นางสาวนรา ร่มโพธิ์ทอง

นางสาวนรา ร่มโพธิ์ทอง

ผู้จัดการ

นางพัชรินทร์ ทิพยสันติ

นางพัชรินทร์ ทิพยสันติ

ผู้จัดการ

นางสาวพฤฒิพร แป้นสุวรรณ

นางสาวพฤฒิพร แป้นสุวรรณ

ผู้ปฏิบัติการอาวุโส

นางสาวปัณฑิตา เลาหโรจนวงศา

นางสาวปัณฑิตา เลาหโรจนวงศา

ผู้ปฎิบัติการอาวุโส

ส่วนงานการตลาดและสนับสนุนส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ

นางสาวศิริพร ธารวุฒิกุล

นางสาวศิริพร ธารวุฒิกุล

ผู้จัดการอาวุโส

นางสาวศุภรัตน์ วีระวัฒนะ

นางสาวศุภรัตน์ วีระวัฒนะ

ผู้จัดการ

นางสาวกัญญ์ชิตา <br>ขาวแปลก</br>

นางสาวกัญญ์ชิตา
ขาวแปลก

ผู้ปฏิบัติการอาวุโส

การจัดประชุมนานาชาติ - ผู้แทนในต่างประเทศ

Ms. Stella Tsitsipatis

Ms. Stella Tsitsipatis

Representative in North America

Ms. Margaret Mann

Ms. Margaret Mann

Representative in Europe

Mr. Mark Thompson Cochrane

Mr. Mark Thompson Cochrane

Representative in Asia