ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ

จุดหมายปลายทางชั้นนำที่ธุรกิจ… คิดอย่างผู้นำ

สถานที่ตั้งเชิงกลยุทธ์และสามารถเข้าถึงได้ง่ายของเราในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นับเป็นการเชื่อมต่อแบบมืออาชีพในภูมิภาคเอเชีย เครือข่ายธุรกิจที่แข็งแกร่งของไทย และการสนับสนุนการประชุมสมาคมที่มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันจะช่วยให้คุณสามารถกำหนดประสบการณ์การประชุมของคุณใหม่ได้การประชุมของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการได้มุ่งเน้นการจัดหารูปแบบที่ถูกต้อง เพื่อแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในศูนย์การประชุมที่ได้รับรางวัลมากมายและได้รับการรับรองจากทั่วโลก คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จทั่วโลกผ่านการประชุมในประเทศไทย

ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ

นางสาวนุช หอมรสสุคนธ์

นางสาวนุช หอมรสสุคนธ์

ผู้อำนวยการ

nooch_h@tceb.or.th

ส่วนงานส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ

นางสาวอรชา <br>อิศราประทีปรัตน์</br>

นางสาวอรชา
อิศราประทีปรัตน์

ผู้จัดการอาวุโส

orcha_i@tceb.or.th
นางสาวธนาลัย เทียนเงิน

นางสาวธนาลัย เทียนเงิน

ผู้จัดการอาวุโส

thanalai_t@tceb.or.th
นางสาวอารยา รุ่งแสง

นางสาวอารยา รุ่งแสง

ผู้จัดการ

araya_r@tceb.or.th
นางสาวนรา ร่มโพธิ์ทอง

นางสาวนรา ร่มโพธิ์ทอง

ผู้จัดการ

nara_r@tceb.or.th
นางสาวพฤฒิพร แป้นสุวรรณ

นางสาวพฤฒิพร แป้นสุวรรณ

ผู้ปฏิบัติการอาวุโส

pruttiporn_p@tceb.or.th

ส่วนงานการตลาดและสนับสนุนส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ

นางสาวศุภรัตน์ วีระวัฒนะ

นางสาวศุภรัตน์ วีระวัฒนะ

ผู้ปฏิบัติการอาวุโส

suparat_v@tceb.or.th
นางสาวกัญญ์ชิตา <br>ขาวแปลก</br>

นางสาวกัญญ์ชิตา
ขาวแปลก

ผู้ปฏิบัติการอาวุโส

kanchita_k@tceb.or.th

การจัดประชุมนานาชาติ - ผู้แทนในต่างประเทศ

Ms. Emma Perez

Ms. Emma Perez

Representative in NORTH AMERICA

emma.perez@aboutdci.com
Ms. Jerilee Pinto

Ms. Jerilee Pinto

Represenatative in LONDON

jerileeP@hillsbalfour.com