โครงสร้างคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

นิยามใหม่ของอีเวนต์ทางธุรกิจในประเทศไทย

เพื่อให้เข้าใจบทบาทและหน้าที่ต่างๆของเราได้ดีขึ้น โปรดดูแผนผังองค์กรของเราได้ที่นี่

Documents Download