การบริการที่สนามบิน

การบริการที่สนามบิน

เพื่อการเดินทางที่ราบรื่น

เพื่อการเดินทางที่ราบรื่น

TCEB มุ่งมั่นทำให้ทุกการเดินทางของคุณเต็มไปด้วยความพึงพอใจ ทีมของเราจะให้การช่วยเหลือคุณและแขก ด้านการจัดการและบริการคุณให้ผ่านสนามบินอย่างง่ายดาย ด้วยการวางแผนขั้นตอนการต้อนรับก่อนที่คุณที่จะมาถึง

การบริการก่อนเดินทาง

วีซ่า

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจะประสานงานกับกรมกิจการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อช่วยเร่งกระบวนการขอวีซ่าสำหรับนักธุรกิจ

ศุลกากร

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจะให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนทางศุลกากรในการจัดส่งสินค้าเข้าและออกจากประเทศไทยเพื่อจัดกิจกรรมทางธุรกิจ 


การบริการก่อนเดินทาง

การบริการเมื่อมาถึง

บริการช่องด่วนวีไอพี

บริการพิเศษที่สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการได้จัดเตรียมเพื่อเร่งรัดกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เดินทางธุรกิจวีไอพีจะได้รับประสบการณ์ที่สะดวกสบายในการเดินทางมาถึง

การสนับสนุนของเราประกอบด้วย

 • การต้อนรับส่วนบุคคลที่สนามบิน
 • การควบคุมสุขภาพ การตรวจสอบ การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ต้องการ
 • วีซ่าเดินทางมาถึง
 • ช่องทางพิเศษเพื่อไม่ต้องต่อแถว 
 • การตรวจคนเข้าเมืองและสัมภาระสามารถรับได้ที่จุดรับกระเป๋า
 • การตรวจสอบเอกสารสำหรับการนำเข้าสินค้าที่ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ
 • การแสดงป้ายเพื่อเป็นการต้อนรับ

การบริการเมื่อมาถึง

วิธีการ

 • ผู้จัดงานจะต้องกรอกแบบฟอร์มสำหรับผู้เดินทางกลุ่มไมซ์ (MICE LANE) ที่จำเป็นและส่งกลับมาที่  rsvn@tceb.or.th อย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทางมาถึง
 • การยืนยันจากทีมงานจะถูกส่งกลับทางอีเมลล์
 • สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) จะออกเอกสารให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อเร่งการดำเนินการ
 • ทีมงานจะอำนวยความสะดวกในการบริการขั้นตอนที่เหลือ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหน้าจุดรับกระเป๋า หมายเลข 18 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหน้าจุดรับกระเป๋า หมายเลข 18