ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุม
และการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล

ความคิดสร้างสรรค์ แรงจูงใจ และการเชื่อมต่อทางธุรกิจ

ความคิดสร้างสรรค์แรงจูงใจและการเชื่อมต่อทางธุรกิจ

ความคิดสร้างสรรค์และไมตรีจิตแบบไทยนั้นเป็นวัฒนธรรมที่ดีและเป็นมรดกที่สืบทอดกันมายาวนานคุณสามารถกำหนดประสบการณ์และกิจกรรมของคุณได้ลองจินตนาการถึงการสร้างประสบการณ์การเดินทางเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมแทนการเยี่ยมชมหนึ่งในวัดที่โดดเด่นที่เป็นสัญลักษณ์ในระหว่างการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ลองไปเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ หรือลองไปพูดคุยผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรเพื่อทำความเข้าใจกับคุณค่าความยั่งยืนของไทย หรือลองเรียนทำอาหาร ทำให้เป็นช่วงเวลาพิเศษในการกลับมาต่อไปที่กรุงเทพมหานคร

แคมเปญ

support issuu

EASE UP CAMPAIGN

Exclusively co-created for international corporate meeting and incentive events in Thailand. Access to support from TCEB plus complementary products and services from participating Thailand-based partners.

Application Period : Before 31 March 2021

Event Period:  Before 30 June 2021

Terms & Conditions 

แคมเปญ

support issuu

FLY MEET SHOP

FLY MEET SHOP is a joint initiative between three strategic partners in the MICE industry, Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB), Bangkok Airways (PG) and Central Department Store (CDS). The campaign offers privileges customised for MICE travellers from Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Vietnam (CLMV) with more value, and ease of access to privileges during the trip to Thailand. 

Booking Period : Now – 15 September 2020 

Travel Period : 1 February – 30 September 2020

Terms & Conditions

แคมเปญ

support issuu

APAC MaxiMICE

APAC MaxiMICE campaign is a joint initiative between three strategic partners in the MICE industry, Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB), Thai Airways International (TG) and Thai Smile Airways (WE). The campaign offers privileges customised for MICE travellers from the Asia Pacific region, providing them with more value, and ease of access to privileges during the trip to Thailand.

Booking Period : Now - August 2020

Travel Period : January - September 2020

Terms & Conditions    Contact

ผู้ทรงคุณวุฒิในอุตสาหกรรมไมซ์

ความร่วมมือของทั้ง 3 องค์กร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ จับมือสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) หรือ ทิก้า
และสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว หรือแอ็ตต้า (ATTA) เป็นเครื่องมือสำคัญในการออกแบบแนวทางกลยุทธ์และแคมเปญทางการตลาดให้กับประเทศไทย
มุ่งเจาะข้อมูลการตลาดเชิงลึกเพื่อเพื่อดึงดูดคู่ค้ากลุ่มธุรกิจภาคการจัดประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลรายใหม่ๆ จากตลาดสำคัญทั่วทุกมุมโลก

Sumate Sudasna
คุณวิชิต ประกอบโกศล
คุณพรทิพย์ หิรัญเกตุ
Boontawee Jantasuwan
Bert Chamrernnusit
Kritsanee Srisatin
คุณบังอร จานสันเทียะ
คุณสุรวัช อัครวรมาศ
Ravi Ganglani
Prachoom Tantiprasertsuk
Punnaporn Wongjunpen
Chooleng Goh

ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล

นางสาวนุช หอมรสสุคนธ์

นางสาวนุช หอมรสสุคนธ์

ผู้อำนวยการ

nooch_h@tceb.or.th

ส่วนงานส่งเสริมการจัดประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล

นางสาวศุภานิช เฑียรสิงห์

นางสาวศุภานิช เฑียรสิงห์

ผู้จัดการอาวุโส

supanich_t@tceb.or.th
นางสาวณัฐินี แจ่มจันทร์

นางสาวณัฐินี แจ่มจันทร์

ผู้จัดการ

nathinee_c@tceb.or.th
นางสาวศิริพร ธารวุฒิกุล

นางสาวศิริพร ธารวุฒิกุล

ผู้จัดการ

siriporn_t@tceb.or.th
นางสาวธนพรรษ สโรบล

นางสาวธนพรรษ สโรบล

ผู้จัดการ

tanapat_s@tceb.or.th
นายธนบดี เหมสุจิ

นายธนบดี เหมสุจิ

ผู้จัดการ

thanabodee_h@tceb.or.th
นายไกรวิชญ์ ชุมเสน

นายไกรวิชญ์ ชุมเสน

ผู้ปฏิบัติการ

kraiwit_c@tceb.or.th
นางสาวธัญญา วีระใจ

นางสาวธัญญา วีระใจ

ผู้ปฏิบัติการ

thanya_v@tceb.or.th

ส่วนงานการตลาดและสนับสนุนส่งเสริมการจัดประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล

นางสาวชุติมา วงษ์วิบูลย์สิน

นางสาวชุติมา วงษ์วิบูลย์สิน

ผู้จัดการอาวุโส

chutima_w@tceb.or.th
นางสาวอมรรัตน์ แสงศศิธร

นางสาวอมรรัตน์ แสงศศิธร

ผู้จัดการ

amornrat_s@tceb.or.th
นางสาวชลธิชา อินทปันตี

นางสาวชลธิชา อินทปันตี

ผู้จัดการ

chonticha_i@tceb.or.th
นางสาวอรรัมภา คิดหมาย

นางสาวอรรัมภา คิดหมาย

ผู้ปฏิบัติการอาวุโส

onrumpa_k@tceb.or.th

การจัดประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล-ผู้แทนในต่างประเทศ

Mr. Charles Leong

Mr. Charles Leong

Representative in Singapore

charles@thetourismco.com
Mr. Nitin Sachdeva

Mr. Nitin Sachdeva

Representative in India

nitin@venturemarketing.in
Ms. Nicole Tingey

Ms. Nicole Tingey

Representative in Australia

nicole@clockwiseconsulting.com.au
Mrs. Kumi Ikeda

Mrs. Kumi Ikeda

Representative in JAPAN

kumi.ikeda@bestrvl.jp
Mr. Eric Zhu

Mr. Eric Zhu

Representative in China

eric.zhu@micechina.com
Ms. Stella Tsitsipatis,

Ms. Stella Tsitsipatis,

Representative in NORTH AMERICA

stella.Tsitsipatis@aboutdci.com
Ms. Margaret Mann

Ms. Margaret Mann

Representative in UK & EUROPE

mmann@hillsbalfour.com