ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุม
และการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล

ความคิดสร้างสรรค์ แรงจูงใจ และการเชื่อมต่อทางธุรกิจ

ความคิดสร้างสรรค์แรงจูงใจและการเชื่อมต่อทางธุรกิจ

ความคิดสร้างสรรค์และไมตรีจิตแบบไทยนั้นเป็นวัฒนธรรมที่ดีและเป็นมรดกที่สืบทอดกันมายาวนานคุณสามารถกำหนดประสบการณ์และกิจกรรมของคุณได้ลองจินตนาการถึงการสร้างประสบการณ์การเดินทางเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมแทนการเยี่ยมชมหนึ่งในวัดที่โดดเด่นที่เป็นสัญลักษณ์ในระหว่างการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ลองไปเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ หรือลองไปพูดคุยผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรเพื่อทำความเข้าใจกับคุณค่าความยั่งยืนของไทย หรือลองเรียนทำอาหาร ทำให้เป็นช่วงเวลาพิเศษในการกลับมาต่อไปที่กรุงเทพมหานคร

แคมเปญ

support issuu

SMILE Campaign

SMILE – Safe Meeting Incentive Localized Experience – represents two key features as the heart of Meetings and Incentive experiences in Thailand: our reliable global hygiene standard on selected products and services to ease your mind and charming localized experiences at handpicked destinations for your memorable moments in Thailand.

Booking Period : Now – 31 August 2022

Travel Period : Now – 30 September 2022

ประสบการณ์แห่งความสำเร็จ

ประสบการณ์แห่งความสำเร็จ นี่คือตัวอย่างประสบการณ์ความสำเร็จ มาเพิ่มประสบการณ์ความสำเร็จของคุณไว้ในรายการของเรา

ผู้ทรงคุณวุฒิในอุตสาหกรรมไมซ์

ความร่วมมือของทั้ง 3 องค์กร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ จับมือสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) หรือ ทิก้า
และสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว หรือแอ็ตต้า (ATTA) เป็นเครื่องมือสำคัญในการออกแบบแนวทางกลยุทธ์และแคมเปญทางการตลาดให้กับประเทศไทย
มุ่งเจาะข้อมูลการตลาดเชิงลึกเพื่อเพื่อดึงดูดคู่ค้ากลุ่มธุรกิจภาคการจัดประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลรายใหม่ๆ จากตลาดสำคัญทั่วทุกมุมโลก

สุเมธ สุทัศน์ ณ อยุธยา
คุณวิชิต ประกอบโกศล
คุณพรทิพย์ หิรัญเกตุ
Boontawee Jantasuwan
Bert Chamrernnusit
Kritsanee Srisatin
คุณบังอร จานสันเทียะ
คุณสุรวัช อัครวรมาศ
Ravi Ganglani
Prachoom Tantiprasertsuk
Punnaporn Wongjunpen
Chooleng Goh

ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล

นางสาวศุภานิช เฑียรสิงห์

นางสาวศุภานิช เฑียรสิงห์

ผู้อำนวยการ

supanich_t@tceb.or.th

ส่วนงานส่งเสริมการจัดประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล

นายนภัส วรรธนะสาร

นายนภัส วรรธนะสาร

ผู้จัดการ

ืnapat_w@tceb.or.th
นางสาวธนพรรษ สโรบล

นางสาวธนพรรษ สโรบล

ผู้จัดการ

tanapat_s@tceb.or.th
นายธนบดี เหมสุจิ

นายธนบดี เหมสุจิ

ผู้จัดการ

thanabodee_h@tceb.or.th
นายไกรวิชญ์ ชุมเสน

นายไกรวิชญ์ ชุมเสน

ผู้ปฏิบัติการ

kraiwit_c@tceb.or.th
นางสาวธัญญา วีระใจ

นางสาวธัญญา วีระใจ

ผู้ปฏิบัติการ

thanya_v@tceb.or.th
นางสาวญาดา ภวภูตานนท์

นางสาวญาดา ภวภูตานนท์

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

yada_p@tceb.or.th

ส่วนงานการตลาดและสนับสนุนส่งเสริมการจัดประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล

นางสาวชุติมา วงษ์วิบูลย์สิน

นางสาวชุติมา วงษ์วิบูลย์สิน

ผู้จัดการอาวุโส

chutima_w@tceb.or.th
นางสาวอมรรัตน์ แสงศศิธร

นางสาวอมรรัตน์ แสงศศิธร

ผู้จัดการ

amornrat_s@tceb.or.th
นางสาวชลธิชา อินทปันตี

นางสาวชลธิชา อินทปันตี

ผู้จัดการ

chonticha_i@tceb.or.th
นางสาวณัฐินี แจ่มจันทร์

นางสาวณัฐินี แจ่มจันทร์

ผู้จัดการ

nathinee_c@tceb.or.th
นางสาวอรรัมภา คิดหมาย

นางสาวอรรัมภา คิดหมาย

ผู้ปฏิบัติการอาวุโส

onrumpa_k@tceb.or.th

การจัดประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล-ผู้แทนในต่างประเทศ

Mr. Nitin Sachdeva

Mr. Nitin Sachdeva

Representative in India

nitin@venturemarketing.world
Ms. Elly Hong

Ms. Elly Hong

Representative in Singapore

elly@untangledgroup.com
Ms. Nicole Tingey

Ms. Nicole Tingey

Representative in Australia

nicole@clockwiseconsulting.com.au
Mrs. Kumi Ikeda

Mrs. Kumi Ikeda

Representative in Japan

kumi.ikeda@bestrvl.jp
Mr. Eric Zhu

Mr. Eric Zhu

Representative in China

eric.zhu@micechina.com
Ms. Stella Tsitsipatis,

Ms. Stella Tsitsipatis,

Representative in NORTH AMERICA

stella.Tsitsipatis@aboutdci.com
Ms. Margaret Mann

Ms. Margaret Mann

Representative in UK & EUROPE

mmann@hillsbalfour.com