ฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ

ฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ

การเติบโตและได้ผลกำไรด้วยอุตสาหกรรมหลัก

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค ที่อำนวยความสะดวกในการขับเคลื่อนและเจรจาในตลาดสินค้า ด้วยตำแหน่งที่ภูมิศาสตร์ที่ได้เปรียบในการทำการค้าระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างและเชื่อมต่อเครือข่ายได้อย่างกว้างขวางในฐานะของเมืองแห่งการเชื่อมต่อของอาเซียน และทางแยกของทวีปเอเชีย ทำให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางของโลกอย่างแท้จริง

Thailand Exhibitions Calendar 2024

Thailand Exhibitions Calendar 2024

As the heart of Asia, Thailand invites you to explore its MICE destinations, move beyond traditional ROI to offer a transformative return on experience. Our commitment to delivering exceptional value promises both business success and enriching experiences unmatched in Asia. 

Join us as we unveil the vibrant exhibition calendar for 2024, showcasing the diverse opportunities and experiences awaiting your presence.

EBOOK Version

ปฏิทินกิจกรรม

Automation Expo 2024
13 มี.ค. - 15 มี.ค.
THAIFEX - HOREC Asia 2024
06 มี.ค. - 08 มี.ค.
Bangkok Furniture Fair 2024
09 มี.ค. - 17 มี.ค.
STYLE Bangkok 2024
20 มี.ค. - 24 มี.ค.
Health & Nutrition Asia 2024
12 มี.ค. - 14 มี.ค.
Smart Delivery Expo 2024
21 มี.ค. - 22 มี.ค.
Subcon Thailand 2024
15 พ.ค. - 18 พ.ค.
Intermach and MTA Asia 2024
15 พ.ค. - 18 พ.ค.
The Biggest Fair
27 เม.ย. - 05 พ.ค.
AGRITECHNICA ASIA 2024
22 พ.ค. - 24 พ.ค.
Horti ASIA 2024
22 พ.ค. - 24 พ.ค.
IAAPA Expo Asia 2024
27 พ.ค. - 30 พ.ค.
Plastic & Rubber Thailand 2024
15 พ.ค. - 18 พ.ค.
LAB Future & BIO Expo 2024
09 พ.ค. - 10 พ.ค.
Pet Expo Thailand 2024
09 พ.ค. - 12 พ.ค.
Future Mobility Asia 2024
15 พ.ค. - 17 พ.ค.
Asia Pacific Rail 2024
29 พ.ค. - 30 พ.ค.
MONEY EXPO 2024 BANGKOK
16 พ.ค. - 19 พ.ค.
THAIFEX - Anuga Asia 2024
28 พ.ค. - 01 มิ.ย.

อำนวยความสะดวกการค้าระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง

ด้วยตำแหน่งทางกลยุทธ์ในเอเชียของเรา ประเทศไทยสร้างการเชื่อมต่อทางธุรกิจด้วยความได้เปรียบ ในภูมิภาคและที่อื่น ๆ ทีเส็บมีการจัดเวลาเวทีสนทนาทางการตลาดที่นำไปสู่เครือข่ายที่กว้างขวาง เพื่อสถานะทางธุรกิจและผลกำไรที่ดีขึ้น

ตลาดอาเซียน ที่ดีที่สุด

ประเทศไทยเตรียมพร้อมเป็นศูนย์กลางเวที โดยนำเสนอความสะดวกในการขับเคลื่อนตลาดการค้า ประเทศไทยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจด้วยความโดดเด่นของพื้นที่

เมืองเชื่อมต่อของอาเซียน

เมืองเชื่อมต่อของอาเซียน
การเชื่อมต่อที่ได้รับการพัฒนาของประเทศในฐานะศูนย์กลางโลจิสติกส์และการขนส่งในภูมิภาค ซึ่งมอบประโยชน์ในการจัดนิทรรศการในประเทศไทยด้วยระบบการขนส่งที่ราบรื่น

ทางแยกของเอเชีย

ทางแยกของเอเชีย
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์ในเอเชียและมีจุดหมายปลายทางที่หลากหลาย ตั้งอยู่ในใจกลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)และกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

จุดหมายปลายทางของโลก

จุดหมายปลายทางของโลก
ประเทศไทยเป็นสวรรค์ทางธุรกิจที่เป็นที่รู้จักทั่วโลกด้วยสถานที่จัดแสดงที่หลากหลายทันสมัย โรงแรมที่สวยงามและโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารโทรคมนาคมที่ได้รับการยกระดับเพื่ออำนวยความสะดวกในการประชุม

ศูนย์กลางการค้า ของภูมิภาค

การเชื่อมโยงของประเทศไทยและความร่วมมือที่ดีขึ้นกับประเทศอื่น ๆ ได้ขยายการค้า ทำให้เกิดเครือข่ายข้อตกลงการค้าเสรีเพิ่มขึ้น สิ่งเหล่านี้ทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าระดับภูมิภาคและเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกสำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ เหตุการณ์ที่สำคัญ ได้แก่

ความร่วมมือไมซ์อาเซียน

ความร่วมมือไมซ์อาเซียน
ทีเส็บได้คิดริเริ่ม เชื่อมโยงงานแสดงสินค้าในประเทศไทย เข้ากับตลาดการค้าของอาเซียน (AEC) เพื่อขยายการเชื่อมต่อเข้ากับห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก

ศูนย์กลางการค้าของเอเชีย

ศูนย์กลางการค้าของเอเชีย
เสน่ห์ของประเทศไทยเกิดจากบทบาทในฐานะศูนย์กลางการผลิตและการส่งออกในระดับภูมิภาค ข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) 6 ข้อของประเทศไทยกับออสเตรเลีย จีน อินเดีย นิวซีแลนด์และ 10 ประเทศสมาชิกของอาเซียนทำให้ประเทศไทยเป็นตลาดที่น่าดึงดูดยิ่งสำหรับการงานแสดงสินค้านานาชาติ

อุตสาหกรรมที่โดดเด่นของโลก

อุตสาหกรรมที่โดดเด่นของโลก
การผลิตของภาคอุตสาหกรรมของไทยมีความหลากหลายและการเติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งในอุตสาหกรรมที่มีมายาวนานและอุตสาหกรรมที่เกิดใหม่ โดยไม่เพียงมีการเปิดการค้าเสรี (FATs) ขยายเขตปลอดภาษีถึง 2.87 ล้านคนเท่านั้น อุตสาหกรรมหลักและโลจิสติกส์ก็มีความคล่องตัว และข้อบังคับเกี่ยวการลงทุนของชาวต่างชาติก็เสรีมากขึ้น

พลังแห่งการ เชื่อมต่อ

ประเทศไทยส่งเสริมการเชื่อมโยง เพื่อสร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง ผนวกรวมกับผู้เชี่ยวชาญและพันธมิตรท้องถิ่นในอุตสาหกรรม ให้การงานแสดงสินค้าในประเทศไทยเป็นจุดการเชื่อมต่อเดียวที่สามารถสร้างโอกาสที่มากกว่า

นักเครือข่ายที่มีความชำนาญ

นักเครือข่ายที่มีความชำนาญ
รู้สึกถึงพลังที่เต็มเปี่ยมของบริการที่เชี่ยวชาญและปรับเปลี่ยนได้เพื่อเสริมกำลังการจัดนิทรรศการและงานแสดงสินค้าของคุณด้วยความคิดสร้างสรรค์และความสำเร็จ

พันธมิตรที่เชื่อถือได้

พันธมิตรที่เชื่อถือได้
ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าของประเทศไทย พันธมิตรในท้องถิ่น และทีเส็บเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ของคุณเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มการเชื่อมต่อที่แยบยล

อุตสาหกรรมที่โดดเด่นของโลก

อีเวนต์ที่ผ่านการรับรอง
การรับรองโดยทีเส็บ เพื่อตรวจสอบคุณภาพงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศที่ตรงตามมาตรฐานสากลของ UFI สร้างมิติพิเศษทั้งในและต่างประเทศ

ฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ

นายดวงเด็ด ย้วยความดี

นายดวงเด็ด ย้วยความดี

ผู้อำนวยการฝ่าย

ส่วนงานส่งเสริมการจัดแสดงสินค้านานาชาติ

นายสุรนาท พิพัทธกุศลกุล

นายสุรนาท พิพัทธกุศลกุล

ผู้จัดการอาวุโส

นายอภินันทัช วัชราภัย

นายอภินันทัช วัชราภัย

ผู้จัดการ

นางสาวธัญธิตา อินทร์แมน

นางสาวธัญธิตา อินทร์แมน

ผู้จัดการ

นายสิทธิกร ฑีฆะกุล

นายสิทธิกร ฑีฆะกุล

ผู้ปฏิบัติการอาวุโส

นางสาวปารมี กวยรักษา

นางสาวปารมี กวยรักษา

ผู้ปฏิบัติการอาวุโส

นางสาวชญานิศ หาญณรงค์

นางสาวชญานิศ หาญณรงค์

ผู้ปฏิบัติการ

นางสาวสุพิญญา เลี้ยงภักษาหาร

นางสาวสุพิญญา เลี้ยงภักษาหาร

ผู้จัดการโครงการ

ส่วนงานการตลาดและสนับสนุนการจัดแสดงสินค้านานาชาติ

นางชัญญรักษ์ ฉิน

นางชัญญรักษ์ ฉิน

ผู้จัดการอาวุโส

นางสาวเกศมณี โสพล

นางสาวเกศมณี โสพล

ผู้จัดการ

นางสาวสราณันขพ์ <br>ธีราธนาเวธต์</br>

นางสาวสราณันขพ์
ธีราธนาเวธต์

ผู้จัดการ

นางสาวฐิตารีย์ ดีรัง

นางสาวฐิตารีย์ ดีรัง

ผู้ปฏิบัติการอาวุโส