การจัดประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล

การจัดประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล

ความคิดสร้างสรรค์ แรงจูงใจ และการเชื่อมต่อทางธุรกิจ

ความคิดสร้างสรรค์แรงจูงใจและการเชื่อมต่อทางธุรกิจ

ความคิดสร้างสรรค์และไมตรีจิตแบบไทยนั้นเป็นวัฒนธรรมที่ดีและเป็นมรดกที่สืบทอดกันมายาวนานคุณสามารถกำหนดประสบการณ์และกิจกรรมของคุณได้ลองจินตนาการถึงการสร้างประสบการณ์การเดินทางเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมแทนการเยี่ยมชมหนึ่งในวัดที่โดดเด่นที่เป็นสัญลักษณ์ในระหว่างการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ลองไปเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ หรือลองไปพูดคุยผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรเพื่อทำความเข้าใจกับคุณค่าความยั่งยืนของไทย หรือลองเรียนทำอาหาร ทำให้เป็นช่วงเวลาพิเศษในการกลับมาต่อไปที่กรุงเทพมหานคร

นางสาวศุภานิช เฑียรสิงห์

นางสาวศุภานิช เฑียรสิงห์

ผู้อำนวยการ

ส่วนงานส่งเสริมการจัดประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล

นายนภัส วรรธนะสาร

นายนภัส วรรธนะสาร

ผู้จัดการ

นางสาวธนพรรษ สโรบล

นางสาวธนพรรษ สโรบล

ผู้จัดการ

นายธนบดี เหมสุจิ

นายธนบดี เหมสุจิ

ผู้จัดการ

นายไกรวิชญ์ ชุมเสน

นายไกรวิชญ์ ชุมเสน

ผู้ปฏิบัติการ

นางสาวธัญญา วีระใจ

นางสาวธัญญา วีระใจ

ผู้ปฏิบัติการ

ส่วนงานการตลาดและสนับสนุนส่งเสริมการจัดประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล

นางสาวชุติมา วงษ์วิบูลย์สิน

นางสาวชุติมา วงษ์วิบูลย์สิน

ผู้จัดการอาวุโส

นางสาวอมรรัตน์ แสงศศิธร

นางสาวอมรรัตน์ แสงศศิธร

ผู้จัดการ

นางสาวชลธิชา อินทปันตี

นางสาวชลธิชา อินทปันตี

ผู้จัดการ

นางสาวณัฐินี แจ่มจันทร์

นางสาวณัฐินี แจ่มจันทร์

ผู้จัดการ

นางสาวอรรัมภา คิดหมาย

นางสาวอรรัมภา คิดหมาย

ผู้ปฏิบัติการอาวุโส

การจัดประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล-ผู้แทนในต่างประเทศ

Mr. Nitin Sachdeva

Mr. Nitin Sachdeva

Representative in India

Ms. Elly Hong

Ms. Elly Hong

Representative in Singapore

Ms. Nicole Tingey

Ms. Nicole Tingey

Representative in Australia

Mrs. Kumi Ikeda

Mrs. Kumi Ikeda

Representative in Japan

Mr. Eric Zhu

Mr. Eric Zhu

Representative in China

Ms. Stella Tsitsipatis

Ms. Stella Tsitsipatis

Representative in North America

Ms. Margaret Mann

Ms. Margaret Mann

Representative in UK & EUROPE