ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุม
และการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล

ความคิดสร้างสรรค์แรงจูงใจและการเชื่อมต่อทางธุรกิจ

ความคิดสร้างสรรค์และไมตรีจิตแบบไทยนั้นเป็นวัฒนธรรมที่ดีและเป็นมรดกที่สืบทอดกันมายาวนานคุณสามารถกำหนดประสบการณ์และกิจกรรมของคุณได้ลองจินตนาการถึงการสร้างประสบการณ์การเดินทางเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมแทนการเยี่ยมชมหนึ่งในวัดที่โดดเด่นที่เป็นสัญลักษณ์ในระหว่างการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ลองไปเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ หรือลองไปพูดคุยผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรเพื่อทำความเข้าใจกับคุณค่าความยั่งยืนของไทย หรือลองเรียนทำอาหาร ทำให้เป็นช่วงเวลาพิเศษในการกลับมาต่อไปที่กรุงเทพมหานคร

ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล

นายอมร รัศมีแสงเพชร

นายอมร รัศมีแสงเพชร

ผู้อำนวยการ

amorn_r@tceb.or.th

ส่วนงานส่งเสริมการจัดประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล

นางสาวศุภานิช เฑียรสิงห์

นางสาวศุภานิช เฑียรสิงห์

ผู้จัดการอาวุโส

supanich_t@tceb.or.th
นางสาวณัฐินี แจ่มจันทร์

นางสาวณัฐินี แจ่มจันทร์

ผู้จัดการ

nathinee_c@tceb.or.th
นางสาวธนพรรษ สโรบล

นางสาวธนพรรษ สโรบล

ผู้จัดการ

tanapat_s@tceb.or.th
นายธนบดี เหมสุจิ

นายธนบดี เหมสุจิ

ผู้จัดการ

thanabodee_h@tceb.or.th
นายไกรวิชญ์ ชุมเสน

นายไกรวิชญ์ ชุมเสน

ผู้ปฏิบัติการ

kraiwit_c@tceb.or.th
นางสาวธัญญา วีระใจ

นางสาวธัญญา วีระใจ

ผู้ปฏิบัติการ

thanya_v@tceb.or.th

ส่วนงานการตลาดและสนับสนุนส่งเสริมการจัดประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล

นางสาวชุติมา วงษ์วิบูลย์สิน

นางสาวชุติมา วงษ์วิบูลย์สิน

ผู้จัดการอาวุโส

chutima_w@tceb.or.th
นางสาวอมรรัตน์ แสงศศิธร

นางสาวอมรรัตน์ แสงศศิธร

ผู้จัดการ

amornrat_s@tceb.or.th
นางสาวชลธิชา อินทปันตี

นางสาวชลธิชา อินทปันตี

ผู้จัดการ

chonticha_i@tceb.or.th
นางสาวอรรัมภา คิดหมาย

นางสาวอรรัมภา คิดหมาย

ผู้ปฏิบัติการอาวุโส

onrumpa_k@tceb.or.th

การจัดประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล-ผู้แทนในต่างประเทศ

Mr. Melvyn Yap

Mr. Melvyn Yap

Representative in Singapore

tceb.sg@threadasia.com
Mr. Nitin Sachdeva

Mr. Nitin Sachdeva

Representative in India

nitin@venturemarketing.world
Ms. Nicole Tingey

Ms. Nicole Tingey

Representative in Australia

nicole@clockwiseconsulting.com.au
Mrs. Kumi Ikeda

Mrs. Kumi Ikeda

Representative in JAPAN

kumi.ikeda@bestrvl.jp
Mr. Eric Zhu

Mr. Eric Zhu

Representative in China

eric.zhu@micechina.com
Ms. Stella Tsitsipatis,

Ms. Stella Tsitsipatis,

Representative in NORTH AMERICA

stella.Tsitsipatis@aboutdci.com
Ms. Margaret Mann

Ms. Margaret Mann

Representative in UK & EUROPE

mmann@hillsbalfour.com