ส่วนงานบริหารรัฐกิจวิสาหกิจ

ส่วนงานบริหารรัฐกิจวิสาหกิจ

ความช่วยเหลือด้านการบริหารและทรัพยากร

ส่วนงานบริหารรัฐกิจวิสาหกิจ พัฒนาสัมพันธภาพ และประสานงานหน่วยงานราชการ และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุน ลดอุปสรรค และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการไมซ์ นักเดินทางกลุ่มไมซ์ รวมถึงเป็นหน่วยงานกลางในการเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ
และภาคเอกชนในอุตสาหกรรมไมซ์

tceb

ส่วนงานบริหารรัฐกิจวิสาหกิจ

นายจามิกร สุนทรศารทูล

นายจามิกร สุนทรศารทูล

ผู้จัดการ

นางสาวนันท์ภัสสร <br>บูรณะภักดี</br>

นางสาวนันท์ภัสสร
บูรณะภักดี

ผู้ปฏิบัติการอาวุโส