ส่วนงานบริหารรัฐกิจวิสาหกิจ

ส่วนงานบริหารรัฐกิจวิสาหกิจ

ความช่วยเหลือด้านการบริหารและทรัพยากร

Find administrative help or guides with our compilation of materials here.

tceb

ส่วนงานบริหารรัฐกิจวิสาหกิจ

นายจามิกร สุนทรศารทูล

นายจามิกร สุนทรศารทูล

ผู้จัดการ

นางสาวนันท์ภัสสร <br>บูรณะภักดี</br>

นางสาวนันท์ภัสสร
บูรณะภักดี

ผู้ปฏิบัติการอาวุโส

นางสาวมะลิวัลย์  จรรยาวณิชกุล

นางสาวมะลิวัลย์ จรรยาวณิชกุล

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ