ฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ

การเติบโตและได้ผลกำไรด้วยอุตสาหกรรมหลัก

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค ที่อำนวยความสะดวกในการขับเคลื่อนและเจรจาในตลาดสินค้า ด้วยตำแหน่งที่ภูมิศาสตร์ที่ได้เปรียบในการทำการค้าระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างและเชื่อมต่อเครือข่ายได้อย่างกว้างขวางในฐานะของเมืองแห่งการเชื่อมต่อของอาเซียน และทางแยกของทวีปเอเชีย ทำให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางของโลกอย่างแท้จริง

ฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ

นางสาวกนกพร ดำรงกุล

นางสาวกนกพร ดำรงกุล

ผู้อำนวยการ

kanokporn_d@tceb.or.th

ส่วนงานส่งเสริมการจัดแสดงสินค้านานาชาติ

นายสุรนาท พิพัทธกุศลกุล

นายสุรนาท พิพัทธกุศลกุล

ผู้จัดการอาวุโส

suranat_p@tceb.or.th
นางสาวฉัตรวดี มีสุข

นางสาวฉัตรวดี มีสุข

ผู้จัดการ

chatvadee_m@tceb.or.th
นายวัชระ ก้องพลานนท์

นายวัชระ ก้องพลานนท์

ผู้จัดการ

watchara_k@tceb.or.th
นายอภินันทัช วัชราภัย

นายอภินันทัช วัชราภัย

ผู้ปฏิบัติการอาวุโส

apinantat_v@tceb.or.th
นางสาวญาณิศา รื่นกมล

นางสาวญาณิศา รื่นกมล

ผู้ปฏิบัติการอาวุโส

yanisa_r@tceb.or.th

ส่วนงานการตลาดและสนับสนุนการจัดแสดงสินค้านานาชาติ

นางสาวจิรัญญา แสงสันต์

นางสาวจิรัญญา แสงสันต์

ผู้จัดการ

chiranya_s@tceb.or.th
นางสาวชมพูนุท <br>ฤทัยสุจริตกุล</br>

นางสาวชมพูนุท
ฤทัยสุจริตกุล

ผู้ปฏิบัติการอาวุโส

chompoonut_r@tceb.or.th
นางสาวเกศมณี โสพล

นางสาวเกศมณี โสพล

ผู้ปฏิบัติการอาวุโส

katemanee_s@tceb.or.th
นางสาวฐิตารีย์ ดีรัง

นางสาวฐิตารีย์ ดีรัง

ผู้ปฏิบัติการ

thitaree_d@tceb.or.th