ฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ

ฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ

การเติบโตและได้ผลกำไรด้วยอุตสาหกรรมหลัก

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค ที่อำนวยความสะดวกในการขับเคลื่อนและเจรจาในตลาดสินค้า ด้วยตำแหน่งที่ภูมิศาสตร์ที่ได้เปรียบในการทำการค้าระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างและเชื่อมต่อเครือข่ายได้อย่างกว้างขวางในฐานะของเมืองแห่งการเชื่อมต่อของอาเซียน และทางแยกของทวีปเอเชีย ทำให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางของโลกอย่างแท้จริง

นายดวงเด็ด ย้วยความดี

นายดวงเด็ด ย้วยความดี

ผู้อำนวยการฝ่าย

ส่วนงานส่งเสริมการจัดแสดงสินค้านานาชาติ

นายสุรนาท พิพัทธกุศลกุล

นายสุรนาท พิพัทธกุศลกุล

ผู้จัดการอาวุโส

นายอภินันทัช วัชราภัย

นายอภินันทัช วัชราภัย

ผู้จัดการ

นางสาวธัญธิตา อินทร์แมน

นางสาวธัญธิตา อินทร์แมน

ผู้จัดการ

นายสิทธิกร ฑีฆะกุล

นายสิทธิกร ฑีฆะกุล

ผู้ปฏิบัติการอาวุโส

นางสาวปารมี กวยรักษา

นางสาวปารมี กวยรักษา

ผู้ปฏิบัติการอาวุโส

นางสาวชญานิศ หาญณรงค์

นางสาวชญานิศ หาญณรงค์

ผู้ปฏิบัติการ

นางสาวสุพิญญา เลี้ยงภักษาหาร

นางสาวสุพิญญา เลี้ยงภักษาหาร

ผู้จัดการโครงการ

ส่วนงานการตลาดและสนับสนุนการจัดแสดงสินค้านานาชาติ

นางชัญญรักษ์ ฉิน

นางชัญญรักษ์ ฉิน

ผู้จัดการอาวุโส

นางสาวเกศมณี โสพล

นางสาวเกศมณี โสพล

ผู้จัดการ

นางสาวสราณันขพ์ <br>ธีราธนาเวธต์</br>

นางสาวสราณันขพ์
ธีราธนาเวธต์

ผู้จัดการ

นางสาวฐิตารีย์ ดีรัง

นางสาวฐิตารีย์ ดีรัง

ผู้ปฏิบัติการอาวุโส