ฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ

ฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ

การเติบโตและได้ผลกำไรด้วยอุตสาหกรรมหลัก

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค ที่อำนวยความสะดวกในการขับเคลื่อนและเจรจาในตลาดสินค้า ด้วยตำแหน่งที่ภูมิศาสตร์ที่ได้เปรียบในการทำการค้าระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างและเชื่อมต่อเครือข่ายได้อย่างกว้างขวางในฐานะของเมืองแห่งการเชื่อมต่อของอาเซียน และทางแยกของทวีปเอเชีย ทำให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางของโลกอย่างแท้จริง

นางสาวกนกพร ดำรงกุล

นางสาวกนกพร ดำรงกุล

ผู้อำนวยการ

ส่วนงานส่งเสริมการจัดแสดงสินค้านานาชาติ

นายสุรนาท พิพัทธกุศลกุล

นายสุรนาท พิพัทธกุศลกุล

ผู้จัดการอาวุโส

นางสาวฉัตรวดี มีสุข

นางสาวฉัตรวดี มีสุข

ผู้จัดการ

นางสาวธัญธิตา อินทร์แมน

นางสาวธัญธิตา อินทร์แมน

ผู้จัดการ

นายอภินันทัช วัชราภัย

นายอภินันทัช วัชราภัย

ผู้ปฏิบัติการอาวุโส

นางสาวอมรา ศรีงาม

นางสาวอมรา ศรีงาม

ผู้ปฏิบัติการอาวุโส

นางสาวปารมี กวยรักษา

นางสาวปารมี กวยรักษา

ผู้ปฏิบัติการอาวุโส

นางสาวปิยะมาศ แก้วเหลี่ยม

นางสาวปิยะมาศ แก้วเหลี่ยม

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

ส่วนงานการตลาดและสนับสนุนการจัดแสดงสินค้านานาชาติ

นางสาวชมพูนุท <br>ฤทัยสุจริตกุล</br>

นางสาวชมพูนุท
ฤทัยสุจริตกุล

ผู้ปฏิบัติการอาวุโส

นางสาวเกศมณี โสพล

นางสาวเกศมณี โสพล

ผู้ปฏิบัติการอาวุโส

นางสาวฐิตารีย์ ดีรัง

นางสาวฐิตารีย์ ดีรัง

ผู้ปฏิบัติการ