ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร

ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร

นางสาวปาริฉัตร เศวตเศรนี

นางสาวปาริฉัตร เศวตเศรนี

ผู้อำนวยการ

parichat_s@tceb.or.th

ส่วนงานกลยุทธ์ภาพลักษณ์องค์กร

นางสาวอนันตา หลีเกษม

นางสาวอนันตา หลีเกษม

ผู้จัดการอาวุโส

ananta_l@tceb.or.th
นายจักรพงศ์ พงศ์เวชรักษ์

นายจักรพงศ์ พงศ์เวชรักษ์

ผู้จัดการ

chakrapong_p@tceb.or.th
นางสาวขวัญชนก อดทน

นางสาวขวัญชนก อดทน

ผู้จัดการ

kwanchanok_o@tceb.or.th
นางสาวสมกมล <br>รุ่งเรืองพัฒนา</br>

นางสาวสมกมล
รุ่งเรืองพัฒนา

ผู้จัดการ

somkamon_r@tceb.or.th
นางสาวสราณันขพ์ <br>ธีราธนาเวธต์</br>

นางสาวสราณันขพ์
ธีราธนาเวธต์

ผู้ปฏิบัติการอาวุโส

saranun_t@tceb.or.th
นางสาวปนิยตา มุสาลินน์

นางสาวปนิยตา มุสาลินน์

ผู้ปฏิบัติการอาวุโส

paniyada_m@tceb.or.th
นายอิศรา โรจนกุศล

นายอิศรา โรจนกุศล

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

issara_r@tceb.or.th

ส่วนงานสื่อสารองค์กร

นางสาวจุฑาทิพย์ <br>สุบรรณครุฑ</br>

นางสาวจุฑาทิพย์
สุบรรณครุฑ

ผู้จัดการอาวุโส

jutathip_s@tceb.or.th
นางสาวบวรพรรณ กฤชทอง

นางสาวบวรพรรณ กฤชทอง

ผู้จัดการ

bovornpan_k@tceb.or.th
นางสาววรรณดี ปานมงคล

นางสาววรรณดี ปานมงคล

ผู้ปฏิบัติการ

wannadee_p@tceb.or.th

ส่วนงานกิจกรรมการตลาด

นางสาววราภรณ์ <br>อกนิษฐ์อนันต์</br>

นางสาววราภรณ์
อกนิษฐ์อนันต์

ผู้จัดการอาวุโส

varaporn_a@tceb.or.th
นางสาวปาลิดา ลิ่วเฉลิมวงศ์

นางสาวปาลิดา ลิ่วเฉลิมวงศ์

ผู้จัดการ

palida_l@tceb.or.th
นางสาวอรพรรณ <br>คฤหะนันทน์</br>

นางสาวอรพรรณ
คฤหะนันทน์

ผู้ปฏิบัติการอาวุโส

oraphan_g@tceb.or.th