ปฏิทินกิจกรรม

UN SDGS Forum 2024
04 ม.ค. - 07 ม.ค.
กรุงเทพมหานคร
The Thailand International Boat Show 2024 (TIBS)
11 ม.ค. - 14 ม.ค.
ภูเก็ต
Furniture Mega Show 2024
13 ม.ค. - 21 ม.ค.
กรุงเทพมหานคร
Sugar Summit Asia 2024
18 ม.ค. - 20 ม.ค.
กรุงเทพมหานคร
AFIFORUM 2024
23 ม.ค. - 24 ม.ค.
กรุงเทพมหานคร
TITF Business Matching 2024
24 ม.ค. - 24 ม.ค.
กรุงเทพมหานคร
PACCON 2024
26 ม.ค. - 27 ม.ค.
กรุงเทพมหานคร
Bangkok Design Week 2024
27 ม.ค. - 04 ก.พ.
กรุงเทพมหานคร
Home & Furniture Fair
27 ม.ค. - 04 ก.พ.
กรุงเทพมหานคร
Cybersec Asia 2024
31 ม.ค. - 01 ก.พ.
กรุงเทพมหานคร
Food Pack ASIA 2024
31 ม.ค. - 03 ก.พ.
กรุงเทพมหานคร
TIF Thailand Industrial Fair 2024
31 ม.ค. - 03 ก.พ.
กรุงเทพมหานคร
Bangkok Design Week 2024
27 ม.ค. - 04 ก.พ.
กรุงเทพมหานคร
Home & Furniture Fair
27 ม.ค. - 04 ก.พ.
กรุงเทพมหานคร
Cybersec Asia 2024
31 ม.ค. - 01 ก.พ.
กรุงเทพมหานคร
Food Pack ASIA 2024
31 ม.ค. - 03 ก.พ.
กรุงเทพมหานคร
TIF Thailand Industrial Fair 2024
31 ม.ค. - 03 ก.พ.
กรุงเทพมหานคร
Chiang Mai Blooms 2024
01 ก.พ. - 29 ก.พ.
เชียงใหม่
Southern Innovation and Technology Expo 2024 (SITE 2024)
01 ก.พ. - 04 ก.พ.
สงขลา
Fruit Innovation Fair 2024
02 ก.พ. - 04 ก.พ.
จันทบุรี
Amazing Muay Thai World Festival 2024
04 ก.พ. - 06 ก.พ.
กรุงเทพมหานคร
FutureTrends Ahead & Awards 2024
07 ก.พ. - 07 ก.พ.
กรุงเทพมหานคร
Bangkok EV Expo 2024
08 ก.พ. - 11 ก.พ.
กรุงเทพมหานคร
Thailand Mobile Expo 2024
08 ก.พ. - 11 ก.พ.
กรุงเทพมหานคร
9th Asian Conference on Coordination Chemistry (ACCC9)
19 ก.พ. - 22 ก.พ.
กรุงเทพมหานคร
The 69th Bangkok Gems and Jewelry Fair
21 ก.พ. - 25 ก.พ.
กรุงเทพมหานคร
APRICOT 2024
21 ก.พ. - 01 มี.ค.
กรุงเทพมหานคร
MARTECH Expo 2024
21 ก.พ. - 21 ก.พ.
กรุงเทพมหานคร
Intelligent Asia Thailand 2024
29 ก.พ. - 02 มี.ค.
กรุงเทพมหานคร
APRICOT 2024
21 ก.พ. - 01 มี.ค.
กรุงเทพมหานคร
Intelligent Asia Thailand 2024
29 ก.พ. - 02 มี.ค.
กรุงเทพมหานคร
THAIFEX - HOREC Asia 2024
06 มี.ค. - 08 มี.ค.
กรุงเทพมหานคร
COMMART COMTECH
07 มี.ค. - 10 มี.ค.
กรุงเทพมหานคร
Bangkok Furniture Fair 2024
09 มี.ค. - 17 มี.ค.
กรุงเทพมหานคร
VICTAM Asia and Health & Nutrition Asia 2024
12 มี.ค. - 14 มี.ค.
กรุงเทพมหานคร
Health & Nutrition Asia 2024
12 มี.ค. - 14 มี.ค.
กรุงเทพมหานคร
Automation Expo 2024
13 มี.ค. - 15 มี.ค.
ชลบุรี / พัทยา
Prakan Festival 2
14 มี.ค. - 17 มี.ค.
สมุทรปราการ
STYLE Bangkok 2024
20 มี.ค. - 24 มี.ค.
กรุงเทพมหานคร
Smart Delivery Expo 2024
21 มี.ค. - 22 มี.ค.
กรุงเทพมหานคร
ADFEST 2024
21 มี.ค. - 23 มี.ค.
ชลบุรี / พัทยา
The 45th Bangkok International Motor Show 2024
27 มี.ค. - 07 เม.ย.
กรุงเทพมหานคร
Bangkok International Book Fair 2024 Ongoing
28 มี.ค. - 08 เม.ย.
กรุงเทพมหานคร
The 45th Bangkok International Motor Show 2024
27 มี.ค. - 07 เม.ย.
กรุงเทพมหานคร
Bangkok International Book Fair 2024 Ongoing
28 มี.ค. - 08 เม.ย.
กรุงเทพมหานคร
Thailand Toy Expo 2024
04 เม.ย. - 07 เม.ย.
กรุงเทพมหานคร
Motor Show Hatyai 2024
04 เม.ย. - 08 เม.ย.
สงขลา
Money20/20 Asia
23 เม.ย. - 25 เม.ย.
กรุงเทพมหานคร
The Biggest Fair
27 เม.ย. - 05 พ.ค.
กรุงเทพมหานคร
The Biggest Fair
27 เม.ย. - 05 พ.ค.
กรุงเทพมหานคร
Jewellery & Gems ASEAN Bangkok 2024
01 พ.ค. - 04 พ.ค.
กรุงเทพมหานคร
Mango Art Festival 2024
07 พ.ค. - 12 พ.ค.
กรุงเทพมหานคร
LAB Future & BIO Expo 2024
09 พ.ค. - 10 พ.ค.
ขอนแก่น
Pet Expo Thailand 2024
09 พ.ค. - 12 พ.ค.
กรุงเทพมหานคร
2nd World Congress on Global Healthcare
13 พ.ค. - 14 พ.ค.
กรุงเทพมหานคร
Future Mobility Asia 2024
15 พ.ค. - 17 พ.ค.
กรุงเทพมหานคร
Future Energy Asia 2024 & Future LNG Asia 2024
15 พ.ค. - 17 พ.ค.
กรุงเทพมหานคร
TyreXpo Asia 2024
15 พ.ค. - 17 พ.ค.
กรุงเทพมหานคร
Plastic & Rubber Thailand 2024
15 พ.ค. - 18 พ.ค.
กรุงเทพมหานคร
Subcon Thailand 2024
15 พ.ค. - 18 พ.ค.
กรุงเทพมหานคร
Intermach and MTA Asia 2024
15 พ.ค. - 18 พ.ค.
กรุงเทพมหานคร
MONEY EXPO 2024 BANGKOK
16 พ.ค. - 19 พ.ค.
กรุงเทพมหานคร
AGRITECHNICA ASIA 2024
22 พ.ค. - 24 พ.ค.
กรุงเทพมหานคร
Horti ASIA 2024
22 พ.ค. - 24 พ.ค.
กรุงเทพมหานคร
IAAPA Expo Asia 2024
27 พ.ค. - 30 พ.ค.
กรุงเทพมหานคร
THAIFEX - Anuga Asia 2024
28 พ.ค. - 01 มิ.ย.
กรุงเทพมหานคร
Asia Pacific Rail 2024
29 พ.ค. - 30 พ.ค.
กรุงเทพมหานคร
THAIFEX - Anuga Asia 2024
28 พ.ค. - 01 มิ.ย.
กรุงเทพมหานคร
CIOSH Thailand 2024
05 มิ.ย. - 07 มิ.ย.
กรุงเทพมหานคร
Creative Talk Conference 2024 (CTC 2024)
07 มิ.ย. - 08 มิ.ย.
กรุงเทพมหานคร
Laguna Phuket Marathon 2024
08 มิ.ย. - 08 มิ.ย.
ภูเก็ต
Global Sustainable Development Congress
10 มิ.ย. - 13 มิ.ย.
กรุงเทพมหานคร
ProPak Asia 2024
12 มิ.ย. - 15 มิ.ย.
กรุงเทพมหานคร
Cosmoprof CBE ASEAN 2024
13 มิ.ย. - 15 มิ.ย.
กรุงเทพมหานคร
Thailand Restaurant Conference 2024
15 มิ.ย. - 16 มิ.ย.
กรุงเทพมหานคร
HATYAi21
16 มิ.ย. - 16 มิ.ย.
สงขลา
Thailand Innovative Meetings Exchange 2024 (TIME)
17 มิ.ย. - 22 มิ.ย.
กรุงเทพมหานคร
THAILAND SAFE@WORK #36
19 มิ.ย. - 21 มิ.ย.
กรุงเทพมหานคร
NEPCON Thailand 2024
19 มิ.ย. - 22 มิ.ย.
กรุงเทพมหานคร
Assembly & Automation Technology 2024
19 มิ.ย. - 22 มิ.ย.
กรุงเทพมหานคร
Automotive Manufacturing 2024
19 มิ.ย. - 22 มิ.ย.
กรุงเทพมหานคร
FacTech 2024
19 มิ.ย. - 22 มิ.ย.
กรุงเทพมหานคร
InterMold Thailand 2024
19 มิ.ย. - 22 มิ.ย.
กรุงเทพมหานคร
InterPlas Thailand 2024
19 มิ.ย. - 22 มิ.ย.
กรุงเทพมหานคร
Manufacturing Expo 2024
19 มิ.ย. - 22 มิ.ย.
กรุงเทพมหานคร
Surface & Coatings 2024
19 มิ.ย. - 22 มิ.ย.
กรุงเทพมหานคร
ISTH 2024 Congress
22 มิ.ย. - 26 มิ.ย.
กรุงเทพมหานคร
One Stop Shopping Expo @Hatyai
22 มิ.ย. - 30 มิ.ย.
สงขลา
GFT 2024
26 มิ.ย. - 29 มิ.ย.
กรุงเทพมหานคร
THACCA SPLASH - Soft Power Forum
28 มิ.ย. - 30 มิ.ย.
กรุงเทพมหานคร
ISAN Creative Festival 2024
29 มิ.ย. - 07 ก.ค.
ขอนแก่น
ISAN Creative Festival 2024
29 มิ.ย. - 07 ก.ค.
ขอนแก่น
THAILAND HR TECH 2024
02 ก.ค. - 03 ก.ค.
กรุงเทพมหานคร
Thailand Herbal Expo 2024
03 ก.ค. - 07 ก.ค.
กรุงเทพมหานคร
Boilex Asia & Pumps and Valves Asia 2024
03 ก.ค. - 05 ก.ค.
กรุงเทพมหานคร
Electric Vehicle Asia 2024
03 ก.ค. - 05 ก.ค.
กรุงเทพมหานคร
Thai Water Expo 2024
03 ก.ค. - 05 ก.ค.
กรุงเทพมหานคร
ASEAN Sustainable Energy Week 2024
03 ก.ค. - 05 ก.ค.
กรุงเทพมหานคร
Smart SME Expo 2024
04 ก.ค. - 07 ก.ค.
กรุงเทพมหานคร
Logistics Automation Expo 2024
10 ก.ค. - 12 ก.ค.
กรุงเทพมหานคร
Cold Chain Exhibition 2024
10 ก.ค. - 12 ก.ค.
กรุงเทพมหานคร
The Net-Zero Carbon Transition
10 ก.ค. - 12 ก.ค.
กรุงเทพมหานคร
Medlab Asia & Asia Health 2024
10 ก.ค. - 12 ก.ค.
กรุงเทพมหานคร
CPhI South East Asia 2024
10 ก.ค. - 12 ก.ค.
กรุงเทพมหานคร
Thailand Franchise and Business Opportunities 2024 (TFBO)
11 ก.ค. - 14 ก.ค.
กรุงเทพมหานคร
Pub & Bar Asia 2024
11 ก.ค. - 14 ก.ค.
กรุงเทพมหานคร
The 18th Thailand Retail, Food & Hospitality Services (TRAFS 2024)
11 ก.ค. - 14 ก.ค.
กรุงเทพมหานคร
ASEAN Retail 2024
11 ก.ค. - 14 ก.ค.
กรุงเทพมหานคร
COMMART MEGATECH
11 ก.ค. - 14 ก.ค.
กรุงเทพมหานคร
Thailand Coffee Fest 2024
11 ก.ค. - 14 ก.ค.
กรุงเทพมหานคร
Marketing Oops! Summit 2024
16 ก.ค. - 16 ก.ค.
กรุงเทพมหานคร
InfoComm Asia 2024
17 ก.ค. - 19 ก.ค.
กรุงเทพมหานคร
งาน Thailand MICE X-Change 2024
17 ก.ค. - 18 ก.ค.
กรุงเทพมหานคร
Mega Show Bangkok 2024
17 ก.ค. - 20 ก.ค.
กรุงเทพมหานคร
Thailand Electronics Circuit Asia 2024 (THECA2024)
24 ก.ค. - 26 ก.ค.
กรุงเทพมหานคร
Asia Fashion (Thailand) Show
25 ก.ค. - 27 ก.ค.
กรุงเทพมหานคร
Events ASEAN Patio Pool SPA Expo
03 ก.ย. - 05 ก.ย.
กรุงเทพมหานคร
Maintenance, Industrial Robotics, Automation Event 2024
04 ก.ย. - 06 ก.ย.
ชลบุรี / พัทยา
LED Expo Thailand 2024
05 ก.ย. - 07 ก.ย.
กรุงเทพมหานคร
Thailand International Woodworking & Furniture Exhibition Expo 2024 (TIWF 2024)
18 ก.ย. - 20 ก.ย.
กรุงเทพมหานคร
Building Construction Technology Expo 2024
18 ก.ย. - 20 ก.ย.
กรุงเทพมหานคร
Vitafoods Asia 2024
18 ก.ย. - 20 ก.ย.
กรุงเทพมหานคร
The 11th China-ASEAN (Thailand) Commodity Fair (CACF)
18 ก.ย. - 20 ก.ย.
กรุงเทพมหานคร
ASEAN Café Show 2024
24 ต.ค. - 27 ต.ค.
กรุงเทพมหานคร

เลือกประเทศไทย

 • new-experience

  ประสบการณ์ใหม่

 • various-places

  หลากหลายสถานที่

 • full-service

  บริการครบวงจร

 • thai-identity

  เอกลักษณ์ไทย

 • connecting-hub

  ศูนย์กลางธุรกิจไมซ์เอเชีย

พันธมิตรของเรา