ฝ่ายพัฒนาการจัดงานเมกะอีเวนท์และเทศกาลนานาชาติ

ฝ่ายพัฒนาการจัดงานเมกะอีเวนท์และเทศกาลนานาชาติ

การจัดงานให้เป็น “งานเทศกาล”

ร่วมกันสร้างอีเวนต์ที่ทรงคุณค่าด้วย การร่วมมือกับประเทศไทย

ประเทศไทยนับว่าเป็นจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวมานานนับทศวรรษ ด้วยสถานที่อันหลากหลายที่ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกสรรด้วยเสน่ห์ที่มีอยู่ในตัวและชวนต้องใจ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไม นักท่องเที่ยวต่างชาติมากมายมักจะเลือกจุดหมายปลายทางเป็นประเทศไทย ด้วยการร่วมมือของคู่ค้าและรัฐบาลที่แข็งแกร่ง ไม่ว่าจะอีเวนต์หรือเทศกาลไหนของคุณก็จะเต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ด้วยแรงสนับสนุนของทรัพยากรบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ ผู้ชำนาญ และโครงข่ายระดับนานาชาติ เพื่อที่จะทุ่มเทและเนรมิตให้งานของคุณมีสีสันตระการตา และได้ประกาศถึงความสำเร็จ มาร่วมกันเนรมิตงานอีเวนต์ของคุณให้กู่ก้องไปทั่วโลกด้วยจุดหมายปลายทางที่ทรงเสน่ห์ของพวกเรา

ประสบการณ์แห่งความสำเร็จ

ประสบการณ์แห่งความสำเร็จ นี่คือตัวอย่างประสบการณ์ความสำเร็จ มาเพิ่มประสบการณ์ความสำเร็จของคุณไว้ในรายการของเรา

งานเทศกาล-เมกาอีเวนต์

การจัดงานให้เป็น ‘งานเทศกาล’ ประเทศไทยพร้อมที่จะกำหนดคำจำกัดความคำว่า “เทศกาล” และ ประสบการณ์ใหม่ๆ ของกิจกรรมระดับชาติ ด้วยรูปแบบความเป็นเอกลักษณ์ ทางประเพณี วัฒนธรรม จิตวิญญาณ แห่งการต้อนรับที่อบอุ่น ช่วยเพิ่มการสร้างสรรค์ในงานของคุณได้ ผสมผสานในการนำวัฒนธรรมที่หลากหลายของไทยรวมไว้ในเนื้อหาของการจัดงานเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะตัว

5 Events Formats TCEB will support

Arts & Culture Events are events or festivals that revolve around human creativity, culture and social life such as: educational films, puppet, theatre, culinary arts and visual arts which include painting, sculpture, photography and other visual media.

Entertainment Events are events or festivals that revolve around human creativity, fashion, product design, computer graphics, lifestyle items presentation that are produced in the form of performances, workshops, high-tech presentations, visual media or even the use of the destination as the background with lighting and performance.

Creative & Lifestyle Eventsare events that revolve around human creativity, fashion, product design, computer graphics, lifestyle items presentation that are produced in the form of performances, workshops, high-tech presentations, visual media or even the use of the destination as the background with lighting and performance.

Thailand 4.0 Eventsare events that apply technology in key S-curve industries under Thailand 4.0 policy including robotic competition and e-sport entertainment. The event may require specialists or experts in applying technology and or presenting new innovation as well as tech show in festival style.

Mass Participation Eventsare lifestyle sports events which required to have a huge number of participants, have creative challenge for individual to compete. The event itself, creates the new leisure movement in the city, the opportunity to show the city’s famous sport in order to serve the real experience to participants. It’s definitely a sports for all!

ฝ่ายพัฒนาการจัดงานเมกะอีเวนท์และเทศกาลนานาชาติ

นางหริสุดา บุญยวัฒน์

นางหริสุดา บุญยวัฒน์

ผู้อำนวยการฝ่าย

ส่วนงานประมูลสิทธิ์

นางสาวศิวะภรณ์ <br>ปิยะพรพันธ์</br>

นางสาวศิวะภรณ์
ปิยะพรพันธ์

ผู้จัดการอาวุโส

นางสาวกนกวรรณ พฤกษ์พนาสันต์

นางสาวกนกวรรณ พฤกษ์พนาสันต์

ผู้จัดการ

นางศลิษา เลอกราส์

นางศลิษา เลอกราส์

ผู้จัดการโครงการ

ส่วนงานพัฒนางานเทศกาลนานาชาติ

นายวัชระ ก้องพลานนท์

นายวัชระ ก้องพลานนท์

ผู้จัดการอาวุโส

นางกุลวดี ปัทมาศ

นางกุลวดี ปัทมาศ

ผู้จัดการ

นางสาวสุภัสรา อัญญะโพธิ์

นางสาวสุภัสรา อัญญะโพธิ์

ผู้ปฎิบัติการอาวุโส