ธุรกิจไมซ์เมืองพัทยาครึ่งปีแรกโตเท่าตัวทีเส็บเดินหน้าขยายตลาดนิคมฯ-CLMV

พัทยา: 25 มิถุนายน 2558 – สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ รุกขยายตลาดไมซ์เมืองพัทยา มุ่งเน้นตลาดคุณภาพกลุ่ม SME นิคมอุตสาหกรรม ประเทศเพื่อนบ้าน CLMV กลุ่มสนใจกิจกรรมเฉพาะ เดินหน้าจัดงานไทยแลนด์ไมซ์มาร์ท ครั้งที่ 2 เปิดเวทีเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ซื้อ-ผู้ขาย นำเสนอแพ็คเกจสนับสนุน ผนวกมาตรการลดหย่อนภาษี พร้อมเผยยอดผู้เดินทางกลุ่มไมซ์เข้าเมืองพัทยาเพียงครึ่งปีแรก ตัวเลขทะลุ 1 ล้านคน

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยเนื่องในโอกาสพิธีเปิดงานไทยแลนด์ไมซ์มาร์ท ครั้งที่ 2 ณ เมืองพัทยาว่า อุตสาหกรรมไมซ์ของเมืองพัทยามีการเติบโตสูงมาก โดยในช่วง 2 ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557-มีนาคม 2558) มีจำนวนผู้เดินทางไมซ์ทั้งสิ้น 1,046,536 คน สร้างรายได้ 4,071.22 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพความเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ของพัทยา ที่ได้รับความนิยมในฐานะจุดหมายปลายทางการจัดงานไมซ์ได้เป็นอย่างดี

“ปีนี้ ทีเส็บ ได้ดำเนินการตลาดเชิงรุกเพื่อขยายตลาดไมซ์เมืองพัทยาและกระจายสู่ภาคตะวันออกของประเทศให้มากยิ่งขึ้น โดยวางแผนดำเนินการผ่านกลยุทธ์การพัฒนาตลาดดีไมซ์ ด้วยการเปิดตัวแคมเปญ ประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติ เน้นการสร้างกิจกรรมดีไมซ์ในเมืองพัทยา และจังหวัดชลบุรี พร้อมทั้งขยายศักยภาพเมืองไมซ์ในจังหวัดทางภาคตะวันออกที่สามารถรองรับการจัดประชุม และแสดงสินค้าในประเทศได้ รวมทั้งการชูกลยุทธ์ส่งเสริมการจัดประชุมและท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลในพื้นที่โครงการพระราชดำริและแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร โดยเฉพาะโครงการพระราชดำริที่มีความพร้อมรองรับการจัดทัศนศึกษาดูงานภายในภาคตะวันออก อย่างสวนพฤกษศาสตร์ จังหวัดระยอง และแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร ในอำเภอสัตหีบ อาทิ ฐานทัพเรือสัตหีบ ค่ายกรมหลวงชุมพร และค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า ซึ่งเหมาะแก่การทำกิจกรรมซีเอสอาร์ เช่น กิจกรรมการปล่อยเต่าทะเล การปล่อยปลา ปลูกปะการังเทียม และเก็บขยะชาดหาด นอกจากนี้ ทีเส็บ ยังมีงบประมาณสนับสนุนค่าเดินทางสำหรับการจัดประชุมสัมมนาในโครงการพระราชดำริและแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร ที่เดินทางโดยสายการบินขนาดตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป ขอรับการสนับสนุนได้ไม่เกิน 1,000 บาทต่อคน และการโดยสารด้วยรถบัสหรือรถตู้ขนาดตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ขอรับการสนับสนุนได้ไม่เกิน 500 บาทต่อคน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2558”

ทั้งนี้ กลยุทธ์ดังกล่าวยังสอดรับตามแนวนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมให้มีการจัดอบรม ประชุมสัมมนาภายในประเทศเป็นหลัก ซึ่งในปีนี้รัฐบาลมีการสนับสนุนทางด้านภาษีจูงใจให้จัดงานไมซ์ในประเทศมากขึ้น โดยบริษัทเอกชนที่ประชุมในประเทศสามารถนำค่าใช้จ่ายจากการจัดประชุมสัมมนามาขอยกเว้นภาษีได้ 100% ตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2558 อีกด้วย

พร้อมกันนี้ ยังดำเนินการส่งเสริมตลาดร่วมกับภาคีเครือข่ายที่สำคัญ คือ พันธมิตรผู้ประกอบการโรงแรมในเขตพัทยาเหนือ (North Pattaya Alliance หรือ NPA) และชมรมแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี มุ่งเจาะกลุ่มผู้ซื้อเป้าหมายที่มีกำลังซื้อสูง มีศักยภาพในการจัดงานไมซ์ 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1.กลุ่มบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม นวนคร นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี ซึ่งนิยมเดินทางในระยะทางไม่เกิน 250 กิโลเมตรจากกรุงเทพฯ เมืองพัทยาจึงเป็นจุดหมายปลายทางหลักของกลุ่มนี้ 2.กลุ่มลูกค้าองค์กร และกลุ่มข้าราชการที่มีความสนใจกิจกรรมเฉพาะทั้งด้านทัศนศึกษาดูงาน กิจกรรมเชิงสังคมและกิจกรรมกีฬา 3.กลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน CLMV ซึ่งประกอบด้วยประเทศกัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม

“จากการรายงานของผู้ประกอบการไมซ์ในพื้นที่เมืองพัทยาพบว่า มีนักเดินทางกลุ่มไมซ์จากประเทศเวียดนาม ลาว และกัมพูชา เข้ามาจัดงานไมซ์ในพื้นที่เมืองพัทยาเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งนักเดินทางจากตลาดนี้ยังชื่นชอบการเล่นกอล์ฟ กิจกรรมท่องเที่ยวทางทะเล ซึ่งเดินทางเข้ามายังเมืองพัทยาด้วยเส้นทางบก และเดินทางกลับโดยเครื่องบินผ่านท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเป็นหลัก ทั้งนี้เนื่องจากเมืองพัทยาเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ดีในด้านการเดินทางที่สะดวกสบาย มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านไมซ์ที่ครบครัน รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย สามารถรองรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์จากตลาดดังกล่าวได้เป็นอย่างดี”

การกระตุ้นนักเดินทางกลุ่มไมซ์จากตลาด CLMV เพื่อให้เดินทางเข้ามาจัดการประชุม-สัมมนาในพื้นที่เมืองพัทยามากขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดดังกล่าว ทีเส็บได้จัดทำแพ็คเกจสนับสนุนการจัดงานของกลุ่มลูกค้าองค์กร ซึ่งต้องเป็นกลุ่มประชุม และกลุ่มท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ที่มีขนาดนักเดินทางจำนวน 30 คนขึ้นไป ที่มีกำหนดพำนักตั้งแต่ 2 คืนขึ้นไป โดยกลุ่มขนาด 30 – 100 คน รับการสนับสนุนของที่ระลึก และ/หรือ บริการอำนวยความสะดวกสำหรับนักเดินทาง MICE Lane Service กลุ่มขนาด 101 – 300 คน รับการสนับสนุน ของที่ระลึก และ/หรือ บริการ MICE Lane Service และ/หรือการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย และกลุ่มขนาด 300 คนขึ้นไป รับการสนับสนุน ของที่ระลึก และ/หรือ บริการ MICE Lane Service และ/หรือการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย และ/หรือ งบประมาณสนับสนุนไม่เกิน 500 บาทต่อคน

นอกจากนี้ ทีเส็บยังได้มีการวางแผนศึกษาตลาด CLMV เพื่อเป็นการขยายฐานตลาดไมซ์ในเมืองพัทยา รวมถึงการจัดกิจกรรมโรดโชว์เพื่อเป็นการนำเสนอสินค้าและบริการด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาด CLMV ตลอดจนกิจกรรมการเจรจาทางธุรกิจ โดยนำผู้ประกอบการในเมืองพัทยาอย่างสวนนงนุช อัลคาซ่าร์ และบริษัท แอ็กทีฟ ฮอลิเดย์ จำกัด รวมถึงผู้ประกอบการไมซ์ไทยทั่วประเทศเข้าร่วมงานจำนวน 8-10 ราย เดินสายโรดโชว์ครั้งแรกที่ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 17-19 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา และโรดโชว์ที่ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2558 นี้

“เมืองพัทยาถือเป็น MICE City ที่มีความพร้อมอย่างมาก โดยทีเส็บได้ให้ความสำคัญในการสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้มีงานสำคัญที่เกิดขึ้นในเมืองพัทยาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไมซ์และทีเส็บให้การสนับสนุน อาทิ งาน Honda LPGA Thailand 2015 งาน Infinitus China Overseas Training การประชุม Perfect Marie-Anne tour to Thailand งาน Max life Insurance group และงานมหกรรมโฆษณาแอดเฟส 2015 รวมถึงการจัดงานกิจกรรมส่งเสริมการขายงานไทยแลนด์ไมซ์มาร์ทครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติประจำปี 2558 นี้ นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มุ่งหวังกระตุ้นตลาดไมซ์ในประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันเป้าหมายโดยรวมอุตสาหกรรมไมซ์ภายในประเทศ หรือ D-MICE ปีนี้ให้เติบโตมากขึ้นทั้งด้านจำนวนคนและรายได้ร้อยละ 5 คิดเป็นนักเดินทางกลุ่มไมซ์จำนวน 15.23 ล้านคน สร้างรายได้ 33,069 ล้านบาท”

# # #

รายละเอียดการจัดงานไทยแลนด์ไมซ์มาร์ท ครั้งที่ 2 เมืองพัทยา

สำหรับการจัดการดำเนินงานโครงการ “ประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติ” ยังมีแผนกระตุ้นการประชุม สัมมนา และงานแสดงสินค้าในประเทศ ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการขายไทยแลนด์ไมซ์มาร์ทครั้งที่ 2 กำหนดจัดให้มีขึ้นเป็นจำนวน 5 ครั้ง ณ ไมซ์ซิตี้ทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต ขอนแก่น และพัทยา ระหว่างเดือนมีนาคม – กรกฎาคม 2558

โดยในส่วนของการจัดงานที่เมืองพัทยานั้น มีประมาณการผู้เข้าร่วมงานโดยแบ่งเป็นผู้ซื้อ 100 รายจากกลุ่มบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมรอบกรุงเทพฯ เข้าร่วมเจรจาธุรกิจกับผู้ขาย 35 บริษัท จากหน่วยงานผู้ประกอบการไมซ์ทั้งโรงแรม สถานที่จัดประชุม บริษัทผู้จัดงานในท้องถิ่น คาดการณ์ผลตอบรับจากการจัดงานไทยแลนด์ไมซ์มาร์ท ครั้งที่ 2 เมืองพัทยา จะก่อให้เกิดการกระจายรายได้ไปยังธุรกิจไมซ์ในภูมิภาคทั้งสิ้น 15 ล้านบาท

# # #

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ส่วนงานสื่อสารองค์กร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

นางสาวอริสรา ธนูแผลง ผู้จัดการอาวุโส โทรศัพท์ 02-694-6095    อีเมล arisara_t@tceb.or.th

นายพิษณุ พลายแก้ว ผู้จัดการ โทรศัพท์ 02-694-6000    อีเมล pishnu_p@tceb.or.th

นางสาวกนกวรรณ กะดีแดง    ผู้จัดการ    โทรศัพท์ 02-694-6006 อีเมล kanokwan_k@tceb.or.th

นางสาวขวัญชนก อดทน    ผู้ปฏิบัติการ    โทรศัพท์ 02-694-6096 อีเมล kwanchanok_o@tceb.or.th

แชร์บทความ