ทีเส็บ นำ 32 เอกชนไทยเดินหน้าบุกตลาดไมซ์ผ่านรูปแบบออนไลน์ 8-10 ธันวาคมนี้ ในงานใหญ่ IBTM World Virtual เพื่อรักษาตลาดไมซ์จากยุโรปที่มีขนาดมากกว่าสี่พันล้านบาท พร้อมจูงใจให้มาจัดงานในไทยเมื่อเหตุโควิด 19 คลี่คลาย


    8 ธันวาคม 2563 กรุงเทพฯ: นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า ทีเส็บ นำผู้ประกอบการไทยจำนวน 32 รายเข้าร่วมงานการตลาดไมซ์ระดับโลก IBTM World Virtual 2020 ซึ่งจัดขึ้นในประเทศอังกฤษ ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นในแบบออนไลน์ระหว่างวันที่  8-10 ธันวาคม ผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมงานดังกล่าวประกอบด้วย สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) บริษัทรับจัดงาน 1 ราย บริษัทให้บริการจัดการเดินทาง (Destination Management Company - DMC) 6 ราย โรงแรม 20 แห่ง และสถานที่จัดงานไมซ์ 3 แห่ง

    “ยุโรปเป็นตลาดไมซ์ที่เราให้ความสำคัญมาก โดยในช่วงก่อนสถานการณ์โควิด 19 มีนักเดินทางไมซ์จากยุโรปมาไทย 1.2 ล้านคน มีมูลค่าตลาดประมาณ 4.7 พันล้านบาท การเข้าร่วมงาน IBTM จึงเป็นช่องทางสำคัญที่จะได้สื่อสารให้ตลาดได้รับรู้ทั้งด้านมาตรการควบคุมโควิด 19 ของไทย ด้านการส่งเสริมการตลาดของ ทีเส็บ และด้านบริการของผู้ประกอบการเอกชน ซึ่งจะสร้างความมั่นใจแก่ผู้ซื้อที่จะเลือกมาไทยในอนาคต”

    ในโอกาสนี้ ทีเส็บจึงได้จัดกิจกรรมแบบ Hybrid เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการไมซ์ให้เกิดความชำนาญกับเครื่องมือและแพลตฟอร์มต่างๆ ที่จะใช้ในการดำเนินธุรกิจก่อนจะเข้าร่วมงานในช่วง 8-10 ธันวาคม โดยทีเส็บจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการที่โรงแรมแลนด์มาร์ค เป็นศูนย์อำนวยความสะดวก

    นายจิรุตถ์ กล่าวต่อไปว่า ในงาน IBTM World Virtual 2020 ครั้งนี้ ทีเส็บมีโอกาสสื่อสารให้ตลาดยุโรปรับรู้ถึงความสำเร็จของประเทศไทยในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19 ความคืบหน้าของวัคซีนที่ประเทศไทยพร้อมใช้ในกลางเดือนมิถุนายนปีหน้าและการเป็นฐานการผลิตวัคซีนให้ภูมิภาคอาเซียน จนได้รับการยอมรับและยกย่องให้เป็นแบบอย่างจากองค์การอนามัยโลก รวมทั้งรับทราบมาตรฐานสุขอนามัยที่เข้มงวดที่ทำให้อุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศสามารถเปิดดำเนินการได้อย่างเต็มรูปแบบอีกครั้ง ซึ่งจะทำให้ตลาดยุโรปมั่นใจในประเทศไทย ประการสำคัญคือทีเส็บได้เปิดตัวให้ตลาดยุโรปรับทราบมาตรการต่างๆ และมาตรการของทีเส็บในการอบรมบุคลากรไมซ์ให้สามารถเป็น Medical Control Team ให้กับกลุ่มนักเดินทางจากต่างประเทศในอนาคต ซึ่งจะช่วยตอกย้ำให้ตลาดยุโรปตระหนักในความพร้อมรองรับการจัดงานแบบ New Normal ของประเทศไทย

#####

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 
ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
นางสาวปาริฉัตร เศวตเศรนี        ผู้อำนวยการฝ่าย        โทรศัพท์  02 694 6000        อีเมล parichat_s@tceb.or.th 
นางสาวอนันตา หลีเกษม            ผู้จัดการอาวุโส        โทรศัพท์ 02 694 6000        อีเมล ananta_l@tceb.or.th
นายจักรพงศ์ พงศ์เวชรักษ์        ผู้จัดการ                โทรศัพท์ 02 694 6000        อีเมล chakrapong_p@tceb.or.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บริษัท วิเสจ จำกัด
ยุพาภรณ์ เลิศสัทธากิจ                                    โทรศัพท์ 02 616 6749-50

แกลเลอรี่ภาพ

แชร์บทความ