banner

การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ตอน สะกดทัพ

เรื่องย่อการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เรื่องรามเกียรติ์ ตอน “สะกดทัพ” พระรามยกกองทัพวานรข้ามมหาสมุทรมาประชิดติดกรุงลงกา ทศกัณฐ์จึงคิดหาทางกำจัดศึกโดยให้ไวยวิก วายุเวก สองยักษ์กุมาร ไปเชิญไมยราพเจ้าเมืองบาดาลมาปรึกษาการศึก ไมยราพครั้นได้ข่าวศึกมาประชิดกรุงลงกา จึงยกกองทัพเข้าเมืองลงกาเพื่อรับอาสาทำพิธีหุงสรรพยาและนำไปสะกดทัพจับพระรามลงไปสังหารในเมืองบาดาล ไมยราพจึงออกไปตั้งโรงพิธีหุงสรรพยาจนสำเร็จเตรียมเข้าไปสะกดทัพพระราม พระรามเมื่อบรรทมหลับได้ทรงพระสุบินเห็นราหูเข้าไล่จับพระอาทิตย์ และทรงสุบินว่าได้จับฉัตรในชั้นพรหมโลกและพระบาทเหยียบถึงบาดาล ครั้งรุ่งเช้าจึงให้พิเภกโหราจารย์ทำนายสุบินนิมิตร พิเภกได้ทำนายว่าพระรามทรงมีพระเคราะห์ คืนนี้จะมียักษ์มาสะกดทัพจับพระองค์ไปเมืองบาดาล แต่จะชนะศึกและพระเกียรติยศขจรขจายถึงชั้นพรหมโลกและบาดาล พระรามจึงตรัสสั่งให้สุครีพจัดทหารวานรอยู่เวรยามตรวจตราให้เข็มแข็งจนกว่าเวลาเช้าดาวประกายพรึกขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์บทความ

Date

30 ต.ค. - 05 ธ.ค. 2565

Venue

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย หอประชุมใหญ่ , กรุงเทพมหานคร

Website

Link

Title

การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ตอน สะกดทัพ

Detail

เรื่องย่อการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เรื่องรามเกียรติ์ ตอน “สะกดทัพ” พระรามยกกองทัพวานรข้ามมหาสมุทรมาประชิดติดกรุงลงกา ทศกัณฐ์จึงคิดหาทางกำจัดศึกโดยให้ไวยวิก วายุเวก สองยักษ์กุมาร ไปเชิญไมยราพเจ้าเมืองบาดาลมาปรึกษาการศึก ไมยราพครั้นได้ข่าวศึกมาประชิดกรุงลงกา จึงยกกองทัพเข้าเมืองลงกาเพื่อรับอาสาทำพิธีหุงสรรพยาและนำไปสะกดทัพจับพระรามลงไปสังหารในเมืองบาดาล ไมยราพจึงออกไปตั้งโรงพิธีหุงสรรพยาจนสำเร็จเตรียมเข้าไปสะกดทัพพระราม พระรามเมื่อบรรทมหลับได้ทรงพระสุบินเห็นราหูเข้าไล่จับพระอาทิตย์ และทรงสุบินว่าได้จับฉัตรในชั้นพรหมโลกและพระบาทเหยียบถึงบาดาล ครั้งรุ่งเช้าจึงให้พิเภกโหราจารย์ทำนายสุบินนิมิตร พิเภกได้ทำนายว่าพระรามทรงมีพระเคราะห์ คืนนี้จะมียักษ์มาสะกดทัพจับพระองค์ไปเมืองบาดาล แต่จะชนะศึกและพระเกียรติยศขจรขจายถึงชั้นพรหมโลกและบาดาล พระรามจึงตรัสสั่งให้สุครีพจัดทหารวานรอยู่เวรยามตรวจตราให้เข็มแข็งจนกว่าเวลาเช้าดาวประกายพรึกขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์บทความ