banner

การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ตอน สะกดทัพ

เรื่องย่อการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เรื่องรามเกียรติ์ ตอน “สะกดทัพ” พระรามยกกองทัพวานรข้ามมหาสมุทรมาประชิดติดกรุงลงกา ทศกัณฐ์จึงคิดหาทางกำจัดศึกโดยให้ไวยวิก วายุเวก สองยักษ์กุมาร ไปเชิญไมยราพเจ้าเมืองบาดาลมาปรึกษาการศึก ไมยราพครั้นได้ข่าวศึกมาประชิดกรุงลงกา จึงยกกองทัพเข้าเมืองลงกาเพื่อรับอาสาทำพิธีหุงสรรพยาและนำไปสะกดทัพจับพระรามลงไปสังหารในเมืองบาดาล ไมยราพจึงออกไปตั้งโรงพิธีหุงสรรพยาจนสำเร็จเตรียมเข้าไปสะกดทัพพระราม พระรามเมื่อบรรทมหลับได้ทรงพระสุบินเห็นราหูเข้าไล่จับพระอาทิตย์ และทรงสุบินว่าได้จับฉัตรในชั้นพรหมโลกและพระบาทเหยียบถึงบาดาล ครั้งรุ่งเช้าจึงให้พิเภกโหราจารย์ทำนายสุบินนิมิตร พิเภกได้ทำนายว่าพระรามทรงมีพระเคราะห์ คืนนี้จะมียักษ์มาสะกดทัพจับพระองค์ไปเมืองบาดาล แต่จะชนะศึกและพระเกียรติยศขจรขจายถึงชั้นพรหมโลกและบาดาล พระรามจึงตรัสสั่งให้สุครีพจัดทหารวานรอยู่เวรยามตรวจตราให้เข็มแข็งจนกว่าเวลาเช้าดาวประกายพรึกขึ้น more detail

Share articles

Date

30 October - 05 December 2022

Venue

Thailand Cultural Centre, Main Hall , Bangkok

Website

Link

Title

การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ตอน สะกดทัพ

Detail

เรื่องย่อการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เรื่องรามเกียรติ์ ตอน “สะกดทัพ” พระรามยกกองทัพวานรข้ามมหาสมุทรมาประชิดติดกรุงลงกา ทศกัณฐ์จึงคิดหาทางกำจัดศึกโดยให้ไวยวิก วายุเวก สองยักษ์กุมาร ไปเชิญไมยราพเจ้าเมืองบาดาลมาปรึกษาการศึก ไมยราพครั้นได้ข่าวศึกมาประชิดกรุงลงกา จึงยกกองทัพเข้าเมืองลงกาเพื่อรับอาสาทำพิธีหุงสรรพยาและนำไปสะกดทัพจับพระรามลงไปสังหารในเมืองบาดาล ไมยราพจึงออกไปตั้งโรงพิธีหุงสรรพยาจนสำเร็จเตรียมเข้าไปสะกดทัพพระราม พระรามเมื่อบรรทมหลับได้ทรงพระสุบินเห็นราหูเข้าไล่จับพระอาทิตย์ และทรงสุบินว่าได้จับฉัตรในชั้นพรหมโลกและพระบาทเหยียบถึงบาดาล ครั้งรุ่งเช้าจึงให้พิเภกโหราจารย์ทำนายสุบินนิมิตร พิเภกได้ทำนายว่าพระรามทรงมีพระเคราะห์ คืนนี้จะมียักษ์มาสะกดทัพจับพระองค์ไปเมืองบาดาล แต่จะชนะศึกและพระเกียรติยศขจรขจายถึงชั้นพรหมโลกและบาดาล พระรามจึงตรัสสั่งให้สุครีพจัดทหารวานรอยู่เวรยามตรวจตราให้เข็มแข็งจนกว่าเวลาเช้าดาวประกายพรึกขึ้น more detail

Share articles