banner

World Halal Product Exhibition (HAPEX 2022)

"งานแสดงสินค้าและประชุมวิชาการนานาชาติด้านฮาลาล ปี 2565 (ฮาลาลเพื่อสุขภาพหลังวิกฤติโควิด-19) จัดโดย สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"

แชร์บทความ

Date

10 ส.ค. - 12 ส.ค. 2565

Venue

ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ICCT) , กรุงเทพมหานคร

Website

Link

Title

World Halal Product Exhibition (HAPEX 2022)

Detail

"งานแสดงสินค้าและประชุมวิชาการนานาชาติด้านฮาลาล ปี 2565 (ฮาลาลเพื่อสุขภาพหลังวิกฤติโควิด-19) จัดโดย สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"

แชร์บทความ