banner

World Halal Product Exhibition (HAPEX 2022)

"งานแสดงสินค้าและประชุมวิชาการนานาชาติด้านฮาลาล ปี 2565 (ฮาลาลเพื่อสุขภาพหลังวิกฤติโควิด-19) จัดโดย สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"

Share articles

Date

10 August - 12 August 2022

Venue

ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ICCT) , Bangkok

Website

Link

Title

World Halal Product Exhibition (HAPEX 2022)

Detail

"งานแสดงสินค้าและประชุมวิชาการนานาชาติด้านฮาลาล ปี 2565 (ฮาลาลเพื่อสุขภาพหลังวิกฤติโควิด-19) จัดโดย สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"

Share articles