banner

ขอนแก่น 21

งานวิ่งแรกและงานวิ่งเดียวในภาคอีสานที่คำนึงถึง PM 2.5 และทำการบ้านที่ลงลึกในรายละเอียดก่อนกำหนดวันจัดกิจกรรม เพื่อให้เกิดผลกระทบด้านสุขภาพกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้น้อยที่สุด รวมทั้งได้รับความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทั้งในส่วนของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเต็มที่ เพื่อต้อนรับนักวิ่งอย่างอบอุ่น

แชร์บทความ

Date

10 ก.ค. 2565

Venue

ประตูเมืองขอนแก่น , ขอนแก่น

Website

Link

Title

ขอนแก่น 21

Detail

งานวิ่งแรกและงานวิ่งเดียวในภาคอีสานที่คำนึงถึง PM 2.5 และทำการบ้านที่ลงลึกในรายละเอียดก่อนกำหนดวันจัดกิจกรรม เพื่อให้เกิดผลกระทบด้านสุขภาพกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้น้อยที่สุด รวมทั้งได้รับความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทั้งในส่วนของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเต็มที่ เพื่อต้อนรับนักวิ่งอย่างอบอุ่น

แชร์บทความ