ขนมไทยไกลหวาน

ความหอมหวานๆ แบบไทยๆ ส่งกลิ่นต้อนรับเมื่อเข้าสู่บ้านขนมไทยไกลหวาน พร้อมรอยยิ้มของ อาจารย์เผือก-ประเสริฐ จรรยชาติ เจ้าของเคล็ดลับวิชาที่ได้เปิดคอร์สสอนทำขนมไทย เย้ยใช้วัตถุดิบและเทคนิคดั้งเดิม ซึ่วนอกจากการถ่ายทอดวิชาทำขนมไทยอาจารย์ยังมีแนวคิดอนุรักษ์สืนสานขนมไทยตระกลูทองที่เกิดขึ้นใหม่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาไว้ให้อยู่คู่เมืองเก่าอยุธยา

editor image


กิจกรรมไมซ์

  • เรียนรู้เรื่องขนมไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาและขนมไทยหายาก
  • ทำขนมไทยโบราณ เช่น ทองเอก ทองหยิบ ทองหยอด ขนมดอกโสน

ไมซ์เช็คลิสต์ 

  • จำนวนที่รองรับได้  50 คน
  • เหมาะกับ I
  • จัดประชุมได้ที่โถงต้อนรับ

สถานที่ใกล้เคียง

  • วัดตาลานเหนือ
  • วัดลาดชิด

editor image


editor image

แชร์บทความ