ภาคใต้

ไมซ์วิถีใต้ได้มากกว่าที่คิด

southernregionoffice
  • pin-blue ไมซ์ซิตี้
  • pin-yellow เมืองที่มีศักยภาพ

จุดเด่นไมซ์ภาคใต้

ภาคใต้มีลักษณะภูมิประเทศเป็นคาบสมุทรที่มีทะเลขนาบอยู่ 2 ด้าน คือ ตะวันออกด้านอ่าวไทย และตะวันตกด้านทะเลอันดามัน มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามมีชื่อเสียงในระดับโลกมากมาย ทั้งชายหาดที่ขาวสะอาด หมู่เกาะน้อยใหญ่ ป่าเขาอันอุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจของประเทศ เช่น ยางพารา และปาล์มน้ำมันที่สำคัญในระดับประเทศอีกด้วย  ภาคใต้ยังมีภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีความเป็นเอกลักษณ์แบบทางใต้ที่เปิดต้อนรับนักเดินทางไมซ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมและการเรียนรู้วิถีชุมชน เช่น การสัมผัสวิถีประมงพื้นบ้าน และการทดลองทำอาหารพื้นบ้านจากวัตถุดิบในท้องถิ่นที่ชุมชนท่องเที่ยวตำบลคลองน้อย จ. สุราษฎร์ธานี  และเนื่องจากภาคใต้มีภูมิประเทศ และเกาะแก่งที่สวยงามจึงมีที่พักและสถานที่จัดงานที่มีความหลากหลายและเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น สามารถรองรับการจัดงานได้ทั้งในโรงแรม บริเวณชายหาด หรือการล่องเรือ รวมถึงสถานที่จัดงานเอาท์ดอร์และพื้นที่จัดงานพิเศษที่แตกต่างและสวยงามท่ามกลางธรรมชาติ

นายพัฒนชัย สิงหะวาระ

นายพัฒนชัย สิงหะวาระ

ผู้อำนวยการสำนัก

นางสาวณัฏฐณิชชา สิงห์บุระอุดม

นางสาวณัฏฐณิชชา สิงห์บุระอุดม

ผู้จัดการอาวุโส

นางสาวตวงรัชต์ นภาลัย

นางสาวตวงรัชต์ นภาลัย

ผู้ปฏิบัติการอาวุโส

นางสาวณัฏฐณิชา โล่ห์อำนวยกุล

นางสาวณัฏฐณิชา โล่ห์อำนวยกุล

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

นางสาว รินรดา ยุทธนากุล

นางสาว รินรดา ยุทธนากุล

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

นายณรงค์ พรหมจิตต

นายณรงค์ พรหมจิตต

ผู้แทนการตลาด

นางสาวเกตุวดี ปิยะเมธินรุจน์

นางสาวเกตุวดี ปิยะเมธินรุจน์

ผู้แทนการตลาด