banner

The Secret Sauce Strategy Forum 2022

The Secret Sauce Strategy Forum 2022 CODE RED Strategy กลยุทธ์คว้าโอกาสจากวิกฤตโลก วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00-19.00 น. ณ Bangkok Marriott Hotel The Surawongse ที่ใดมีวิกฤต ที่นั่นมีโอกาส ที่ใดมีปัญหา ที่นั่นมีความต้องการ ธุรกิจจะเติบโตในวิกฤตโลกร้อนได้อย่างไร กลยุทธ์ความยั่งยืนแบบไหนที่ต้องเริ่มทำวันนี้ ฟอรัมแห่งปีที่ผู้บริหารไม่ควรพลาดจาก The Secret Sauce เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องวางแผนกลยุทธ์ พบกับเนื้อหาเข้มข้น ● เฟรมเวิร์กกลยุทธ์ความยั่งยืนใช้ได้จริง ● ฉากทัศน์และแนวโน้มเศรษฐกิจ ESG ● วิธีทรานส์ฟอร์มธุรกิจ ชนะคู่แข่ง มัดใจลูกค้า ● เคสจริงจากผู้บริหารชั้นนำ ● เช็กลิสต์ตรวจความพร้อมองค์กร ออกแบบเนื้อหาโดย ● นครินทร์ วนกิจไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบรรณาธิการบริหาร THE STANDARD ผู้สัมภาษณ์นักธุรกิจชั้นนำกว่า 500 คน ดร.ธนัย ชรินทร์สาร ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านกลยุทธ์ ผู้มีประสบการณ์กว่า 20 ปี more detail

Share articles

Date

22 October 2022

Venue

Bangkok Marriott Hotel The Surawongse,Bangkok

Website

Link

Title

The Secret Sauce Strategy Forum 2022

Detail

The Secret Sauce Strategy Forum 2022 CODE RED Strategy กลยุทธ์คว้าโอกาสจากวิกฤตโลก วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00-19.00 น. ณ Bangkok Marriott Hotel The Surawongse ที่ใดมีวิกฤต ที่นั่นมีโอกาส ที่ใดมีปัญหา ที่นั่นมีความต้องการ ธุรกิจจะเติบโตในวิกฤตโลกร้อนได้อย่างไร กลยุทธ์ความยั่งยืนแบบไหนที่ต้องเริ่มทำวันนี้ ฟอรัมแห่งปีที่ผู้บริหารไม่ควรพลาดจาก The Secret Sauce เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องวางแผนกลยุทธ์ พบกับเนื้อหาเข้มข้น ● เฟรมเวิร์กกลยุทธ์ความยั่งยืนใช้ได้จริง ● ฉากทัศน์และแนวโน้มเศรษฐกิจ ESG ● วิธีทรานส์ฟอร์มธุรกิจ ชนะคู่แข่ง มัดใจลูกค้า ● เคสจริงจากผู้บริหารชั้นนำ ● เช็กลิสต์ตรวจความพร้อมองค์กร ออกแบบเนื้อหาโดย ● นครินทร์ วนกิจไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบรรณาธิการบริหาร THE STANDARD ผู้สัมภาษณ์นักธุรกิจชั้นนำกว่า 500 คน ดร.ธนัย ชรินทร์สาร ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านกลยุทธ์ ผู้มีประสบการณ์กว่า 20 ปี more detail

Share articles