banner

The Secret Sauce Strategy Forum 2022

The Secret Sauce Strategy Forum 2022 CODE RED Strategy กลยุทธ์คว้าโอกาสจากวิกฤตโลก วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00-19.00 น. ณ Bangkok Marriott Hotel The Surawongse ที่ใดมีวิกฤต ที่นั่นมีโอกาส ที่ใดมีปัญหา ที่นั่นมีความต้องการ ธุรกิจจะเติบโตในวิกฤตโลกร้อนได้อย่างไร กลยุทธ์ความยั่งยืนแบบไหนที่ต้องเริ่มทำวันนี้ ฟอรัมแห่งปีที่ผู้บริหารไม่ควรพลาดจาก The Secret Sauce เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องวางแผนกลยุทธ์ พบกับเนื้อหาเข้มข้น ● เฟรมเวิร์กกลยุทธ์ความยั่งยืนใช้ได้จริง ● ฉากทัศน์และแนวโน้มเศรษฐกิจ ESG ● วิธีทรานส์ฟอร์มธุรกิจ ชนะคู่แข่ง มัดใจลูกค้า ● เคสจริงจากผู้บริหารชั้นนำ ● เช็กลิสต์ตรวจความพร้อมองค์กร ออกแบบเนื้อหาโดย ● นครินทร์ วนกิจไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบรรณาธิการบริหาร THE STANDARD ผู้สัมภาษณ์นักธุรกิจชั้นนำกว่า 500 คน ดร.ธนัย ชรินทร์สาร ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านกลยุทธ์ ผู้มีประสบการณ์กว่า 20 ปี more detail

分享文章

Date

22 October 2022

Venue

Bangkok Marriott Hotel The Surawongse , 的曼谷

Website

Link

Title

The Secret Sauce Strategy Forum 2022

Detail

The Secret Sauce Strategy Forum 2022 CODE RED Strategy กลยุทธ์คว้าโอกาสจากวิกฤตโลก วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00-19.00 น. ณ Bangkok Marriott Hotel The Surawongse ที่ใดมีวิกฤต ที่นั่นมีโอกาส ที่ใดมีปัญหา ที่นั่นมีความต้องการ ธุรกิจจะเติบโตในวิกฤตโลกร้อนได้อย่างไร กลยุทธ์ความยั่งยืนแบบไหนที่ต้องเริ่มทำวันนี้ ฟอรัมแห่งปีที่ผู้บริหารไม่ควรพลาดจาก The Secret Sauce เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องวางแผนกลยุทธ์ พบกับเนื้อหาเข้มข้น ● เฟรมเวิร์กกลยุทธ์ความยั่งยืนใช้ได้จริง ● ฉากทัศน์และแนวโน้มเศรษฐกิจ ESG ● วิธีทรานส์ฟอร์มธุรกิจ ชนะคู่แข่ง มัดใจลูกค้า ● เคสจริงจากผู้บริหารชั้นนำ ● เช็กลิสต์ตรวจความพร้อมองค์กร ออกแบบเนื้อหาโดย ● นครินทร์ วนกิจไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบรรณาธิการบริหาร THE STANDARD ผู้สัมภาษณ์นักธุรกิจชั้นนำกว่า 500 คน ดร.ธนัย ชรินทร์สาร ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านกลยุทธ์ ผู้มีประสบการณ์กว่า 20 ปี more detail

分享文章