เลือกประเทศไทย

(MAY22) บริการครบวงจร

editor image

ด้วยการบริการครบวงจร (One Stop Service) ที่อำนวยความสะดวกการจัดงานไมซ์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ สามารถเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจไมซ์ไทย ตลอดจนอำนวยความสะดวกการจัดกิจกรรมไมซ์ได้อย่างยั่งยืน ผ่านการเชื่อมโยงการให้บริการจัดงานไมซ์ด้วยระบบดิจิทัล ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งผู้จัดงาน เจ้าของงาน และผู้เข้าร่วมงาน สามารถเข้าถึงข้อมูลและการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ ส่งผลให้ไทยสามารถยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ก้าวสู่ระดับโลกต่อไปได้อย่างภาคภูมิ 

1. การให้บริการที่สนามบิน (Service at the airport) 

การอำนวยความสะดวกให้นักเดินทางกลุ่มไมซ์ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทีเส็บมุ่งเน้นการบริการเพื่อสร้างความประทับใจและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้ประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางแห่งไมซ์ของภูมิภาคเอเซีย ซึ่งนับเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจของผู้ประกอบการไมซ์ที่จะเลือกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดงานระดับโลก สร้างจุดเด่นและความประทับใจในการบริการต้อนรับนักเดินทางไมซ์จากทั่วทุกมุมโลก  

 • การให้บริการข้อมูลการขอรับการตรวจลงตรา หรือการขอวีซ่าก่อนการเดินทาง
 • การให้บริการไมซ์ เลน  (MICE LANE) เป็นการให้บริการตรวจคนเข้าเมืองในช่องทางพิเศษ
 • การตรวจลงตราเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย (VISA On Arrival) 
 • ด่านควบคุมโรคติดต่อ (Health Control) 
 • เคาน์เตอร์ต้อนรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์ (TCEB Information Center) เพื่อให้บริการข้อมูลและการให้ความช่วยเหลือ ณ สายพานรับกระเป๋าหมายเลข 18
 • การให้บริการจุดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์งานไมซ์ในพื้นที่สนามบิน โดยเป็นการทำงานแบบบูรณา 
 • การร่วมกับ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

2. การจัดทำคู่มือแนวทางการจัดงาน COVID Free Setting เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้จัดงานไมซ์

ทีเส็บ และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำแนวทางการจัดงานไมซ์ ตามมาตรการความปลอดภัยขององค์กร หรือ COVID Free Setting วันที่ 14 มีนาคม 2565 ฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้จัดงานไมซ์ และผู้เข้าร่วมงาน  

editor image

3. มาตรฐานการจัดงานและสถานที่จัดงาน 

TMVS Partnership Program เป็นกิจกรรมที่ทีเส็บร่วมกับสมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างเครือข่าย สร้างธุรกิจ ระหว่างสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย หรือ Thailand MICE Venue Standard (TMVS) และบริษัทออแกไนซ์เซอร์ที่ให้บริการการจัดงานในรูปแบบออนไซด์ / ไฮบริดอีเวนต์ รวมถึงผู้ใช้บริการที่มองหาสถานที่จัดงานที่ได้มาตรฐานเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการจัดงาน

editor image

เลือกประเทศไทย

 • new-experience

  ประสบการณ์ใหม่

 • various-places

  หลากหลายสถานที่

 • full-service

  บริการครบวงจร

 • thai-identity

  เอกลักษณ์ไทย

 • connecting-hub

  ศูนย์กลางธุรกิจไมซ์เอเชีย