ไทยคว้ารางวัลอันดับหนึ่งในเอเชีย สถานที่จัดกิจกรรมไมซ์

7 กุมภาพันธ์ 2565 กรุงเทพ: ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นสุดยอดสถานที่เพื่อการจัดประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล โดยผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์นานาชาติ คว้ารางวัล M&C Asia Stella Awards 2021 

editor image

            นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นจุดหมายปลายทางอันยอดเยี่ยมด้านการจัดประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Meetings & Incentives) ในเอเชีย หรือ Best Meetings & Incentives Destination (Asia) 

            การคัดเลือกดังกล่าวจัดขึ้นโดย M&C Asia สื่อด้านอุตสาหกรรมไมซ์และการเดินทางที่มีชื่อเสียงในกลุ่มผู้จัดงานและแวดวงมืออาชีพในอุตสาหกรรมไมซ์ระดับนานาชาติ ซึ่งเชิญชวนผู้อ่าน และผู้ประกอบการไมซ์จากประเทศต่าง ๆ เสนอชื่อประเทศที่นิยมมากที่สุด จนทำให้ไทยได้รับ M&C Asia Stella Awards 2021 

editor image

            “รางวัลนี้แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังเข้มแข็งในตลาดไมซ์นานาชาติ และเป็นผลงานของทีมไมซ์ไทยเพราะเรามีความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งมากจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม ผู้ประกอบการ และชุมชน”

            นาย จิรุตถ์ กล่าวว่า “การได้รับความนิยมอย่างสูงในด้านการประชุมและท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่ออุตสาหกรรมไมซ์และภาพรวมทางเศรษฐกิจของไทย เนื่องจากงานวิจัยที่แสดงว่าการประชุมกับการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลจะเป็นสาขาที่เติบโตมากที่สุดของอุตสาหกรรมไมซ์หลังสถานการณ์โควิด 19”

            ในขณะเดียวกัน ทีเส็บยังคงมุ่งยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์ในทุกด้าน ทั้งการส่งเสริมการจัดงานอย่างยั่งยืน การนำนวัตกรรมมาช่วยแก้ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดงานและการพัฒนาขีดความสามารถของเมืองและชุมชนทั่วไทยให้รองรับการจัดงาน เพื่อให้อุตสาหกรรมไมซ์ไทยโดดเด่น สามารถตอบสนองความต้องการของนักเดินทางไมซ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ได้มากที่สุด 

            จากการดำเนินงานที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ทีเส็บใช้อุตสาหกรรมไมซ์เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ดึงเม็ดเงินเข้าประเทศ กระจายรายได้สู่ภูมิภาค และพัฒนาศักยภาพด้านไมซ์ให้กับชุมชนทั่วประเทศ สำหรับการดำเนินงานในปีนี้จะนำแนวคิดเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green หรือ BCG ที่เป็นนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาลมาใช้พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์แบบองค์รวมใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ 

            เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว อาทิ การพัฒนา 10 เส้นทางไมซ์สร้างสรรค์ ที่มุ่งดึงศักยภาพของวิถีชุมชนและทรัพยากรของชุมชนท้องถิ่นอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมาผนวกกับแนวคิดเรื่องความยั่งยืนทำให้เกิดเส้นทางและกิจกรรมไมซ์ใหม่ ๆ และยังคงมีแคมเปญสนับสนุนการจัดกิจกรรมไมซ์ครบทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีเพื่อกระตุ้นการจัดงานอย่างปลอดภัยในประเทศตามนโยบายเปิดเมืองปลอดภัย จัดงานไมซ์ได้มาตรฐาน 

สำหรับผู้ที่สนใจ 10 เส้นทางไมซ์สร้างสรรค์ สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ https://www.businesseventsthailand.com/th/press-media/news-press-release/detail/1348-easily-organized-mice-activities-with-10-creative-mice-routes 

#####

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 
ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
นางสาวปาริฉัตร เศวตเศรนี   ผู้อำนวยการฝ่าย   โทรศัพท์  0 2694 6000   อีเมล parichat_s@tceb.or.th 
นางสาวอนันตา หลีเกษม  ผู้จัดการอาวุโส   โทรศัพท์ 0 2694 6000   อีเมล ananta_l@tceb.or.th
นางสาวขวัญชนก อดทน   ผู้จัดการ   โทรศัพท์ 0 2694 6000  อีเมล kwanchanok_o@tceb.or.th

บริษัท วิเสจ จำกัด
ยุพาภรณ์ เลิศสัทธากิจ   โทรศัพท์ 0 2616 6749-50


แชร์บทความ