ประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา เยี่ยมชมสำนักงานทีเส็บ

editor image

พลเอก ดร. ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา เยี่ยมชมสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ โดย นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ ทีเส็บ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารทีเส็บ ให้การต้อนรับ โดยประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุป และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนโยบายการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยวของไทยร่วมกัน ณ สำนักงานทีเส็บ อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ เมื่อเร็วๆ นี้

#####

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 

ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

นางสาวปาริฉัตร เศวตเศรนี  ผู้อำนวยการฝ่ายโทรศัพท์  0 2694 6000  อีเมล parichat_s@tceb.or.th 

นางสาวอนันตา หลีเกษม  ผู้จัดการอาวุโสโทรศัพท์ 0 2694 6000  อีเมล ananta_l@tceb.or.th

นางสาวขวัญชนก อดทน  ผู้จัดการโทรศัพท์ 0 2694 6000  อีเมล kwanchanok_o@tceb.or.th

บริษัท วิเสจ จำกัด

ยุพาภรณ์ เลิศสัทธากิจโทรศัพท์ 0 2616 6749-50


แชร์บทความ