รายงานสถานการณ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019สายพันธุ์โอมิครอนในประเทศไทยได้แพร่ระบาดเพิ่มขึ้น รัฐบาลโดยข้อเสนอของฝ่ายสาธารณสุขได้ปรับพื้นที่สถานการณ์ และปรับปรุงมาตรการป้องกันและควบคุมโรคให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2565 เป็นต้นไป อาทิ กำหนดให้พื้นที่ 69 จังหวัดเป็นพื้นที่ควบคุมและ 26 จังหวัดเป็นพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ระงับการลงทะเบียนระบบ Thailand Pass สำหรับผู้เดินทางแบบ Test and Go โดยไม่มีกำหนด และเปิดให้เดินทางเข้า จังหวัดในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวอีกครั้ง ได้แก่จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี (เฉพาะเกาะเต่า เกาะพะงัน เกาะสมุย) ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้


1. ปรับเขตพื้นที่จังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์

ศบค. มีคำสั่งปรับเขตพื้นที่จังหวัด โดยให้ทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรเป็นพื้นที่ควบคุม ยกเว้นพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว โดยให้นำมาตรการควบคุมแบบบูรณาการที่กำหนดไว้สำหรับพื้นที่สถานการณ์ต่าง ๆ ที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้มาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดแย้งกับข้อกำหนดนี้

            1พื้นที่ควบคุม จำนวน 69 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ขอนแก่น (ยกเว้นอำเภอเมือง อำเภอเขาสวนกวาง อำเภอเปือยน้อย อำเภอพล อำเภอภูเวียง อำเภอเวียงเก่า อำเภออุบลรัตน์) จันทบุรี (ยกเว้นอำเภอเมือง อำเภอท่าใหม่)ฉะเชิงเทรา ชัยนาท ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย (ยกเว้นอำเภอเมือง อำเภอเชียงของ อำเภอเชียงแสน อำเภอเทิง อำเภอพานอำเภอแม่จัน อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่สาย อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงแก่น อำเภอเวียงป่าเป้า) เชียงใหม่ (ยกเว้นอำเภอเมือง อำเภอจอมทอง อำเภอดอยเต่า ำเภอแม่แตง อำเภอแม่ริม) ตรัง ตราด (ยกเว้นอำเภอเกาะกูด อำเภอเกาะช้าง) ตาก นครนายก นครปฐม นครพนม นครราชสีมา (ยกเว้นอำเภอเมือง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอโชคชัย อำเภอปากช่อง อำเภอพิมาย อำเภอวังน้ำเขียว อำเภอสีคิ้ว) นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นราธิวาส น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ (ยกเว้นอำเภอเมือง) ประจวบคีรีขันธ์ (ยกเว้นเทศบาลเมืองหัวหิน เฉพาะตำบลหัวหิน และตำบลหนองแก) ปราจีนบุรี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา (ยกเว้นอำเภอพระนครศรีอยุธยา) พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี (ยกเว้นเทศบาลเมืองชะอำ) เพชรบูรณ์ แพร่ พะเยา มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยะลา ยโสธร ร้อยเอ็ด ระนอง (ยกเว้นเกาะพยาม) ระยอง (ยกเว้นเกาะเสม็ด) ราชบุรี ลพบุรี ลำปาง ลำพูน เลย (ยกเว้นอำเภอเชียงคาน) ศรีสะเกษ สกลนคร สงขลา สตูลสมุทรปราการ (ยกเว้นพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ) สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี (ยกเว้นเกาะเต่า เกาะพะงัน เกาะสมุย) สุรินทร์ (ยกเว้นอำเภอเมือง อำเภอท่าตูม) หนองคาย (ยกเว้นอำเภอเมือง อำเภอท่าบ่อ อำเภอศรีเชียงใหม่ อำเภอสังคม) หนองบัวลำภู อ่างทอง อุดรธานี (ยกเว้นอำเภอเมือง อำเภอกุมภวาปี อำเภอนายูง อำเภอบ้านดุง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม อำเภอหนองหาน) อุทัยธานี อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ


            2) พื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว จำนวน 26 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กระบี่ กาญจนบุรี ขอนแก่น (เฉพาะอำเภอเมือง อำเภอเขาสวนกวาง อำเภอเปือยน้อย อำเภอพล อำเภอภูเวียง อำเภอเวียงเก่า อำเภออุบลรัตน์) จันทบุรี (เฉพาะอำเภอเมือง อำเภอท่าใหม่) ชลบุรี เชียงราย (เฉพาะอำเภอเมือง อำเภอเชียงของ อำเภอเชียงแสน อำเภอเทิง อำเภอพาน อำเภอแม่จัน อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่สาย อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงแก่น อำเภอเวียงป่าเป้า) เชียงใหม่ (เฉพาะ อำเภอเมือง อำเภอจอมทอง อำเภอดอยเต่า อำเภอแม่แตง และอำเภอแม่ริม) ตราด (เฉพาะอำเภอเกาะกูด อำเภอเกาะช้าง) นครราชสีมา (เฉพาะอำเภอเมือง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอโชคชัย อำเภอปากช่อง อำเภอพิมาย อำเภอวังน้ำเขียว อำเภอสีคิ้ว) นนทบุรี บุรีรัมย์ (เฉพาะอำเภอเมือง) ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ (เฉพาะเทศบาลเมืองหัวหิน เฉพาะตำบลหัวหิน ตำบลหนองแก) พระนครศรีอยุธยา (เฉพาะอำเภอพระนครศรีอยุธยา) พังงา เพชรบุรี (เฉพาะเทศบาลเมือง ชะอำ) ภูเก็ต ระนอง (เฉพาะเกาะพยาม) ระยอง (เฉพาะเกาะเสม็ด) เลย (เฉพาะอำเภอเชียงคาน) สมุทรปราการ (เฉพาะพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ) สุราษฎร์ธานี (เฉพาะเกาะเต่า เกาะพะงัน เกาะสมุย) สุรินทร์ (เฉพาะอำเภอเมือง อำเภอท่าตูม) หนองคาย (เฉพาะอำเภอเมือง อำเภอท่าบ่อ อำเภอศรีเชียงใหม่ อำเภอสังคม) อุดรธานี (เฉพาะอำเภอเมือง อำเภอกุมภวาปี อำเภอนายูง อำเภอบ้านดุง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม อำเภอหนองหาน)


2. การขยายเวลาบังคับใช้มาตรการควบคุมและป้องกันโรค

มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ ข้อห้าม ข้อยกเว้น และข้อปฏิบัติสำหรับพื้นที่สถานการณ์ระดับต่าง ๆ รวมทั้งมาตรการเตรียมความพร้อมตามข้อกำหนด ฉบับที่ 37 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2564 ได้แก่ การห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค กิจกรรมการรวมกลุ่มบุคคลที่สามารถจัดได้โดยไม่ต้องขออนุญาต การปฏิบัติงานนอกสถานที่ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ มาตรการควบคุมแบบบูรณาการจำแนกตามพื้นที่สถานการณ์และมาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวรวมถึงมาตรการหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดขึ้นภายใต้ข้อกำหนดดังกล่าวยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป

ในส่วนของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ให้หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานของรัฐเจ้าของกิจการผู้ประกอบการภาคเอกชนพิจารณาการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) ตามความเหมาะสม โดยให้ดำเนินมาตรการนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

 

3. ปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว

พื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวให้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเพื่อการเปิดสถานที่กิจการและกิจกรรมสำหรับพื้นที่สถานการณ์ที่จำแนกเป็นเขตพื้นที่เฝ้าระวังตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6 (5) และข้อ 8 ของข้อกำหนด ฉบับที่ 37 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2564 การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวเปิดให้บริการได้เฉพาะร้านที่ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety and Health Administration) ในระดับ SHA PLUS ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือผ่านการตรวจมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID - 19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ (Thai Stop Covid 2 Plus) ของกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยแล้วเท่านั้น และให้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ไม่เกินเวลา 21.00 น.

ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณากำหนดมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละพื้นที่

 

4การเตรียมความพร้อมของสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคทั่วประเทศ

สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกันทั่วประเทศมีความจำเป็นต้องปิดดำเนินการไว้ก่อนหากผู้ประกอบการหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบสถานที่ได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขแล้ว และประสงค์จะปรับรูปแบบของสถานที่เพื่อให้บริการในลักษณะที่เป็นร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มต้องได้รับการตรวจสอบและประเมินความพร้อมของสถานที่บุคลากรและการจัดการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคที่กำหนดและต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภายในวันที่15มกราคม2565ก่อนเปิดให้บริการได้ภายใต้การกำกับติดตามของพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดสำหรับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานบริการที่ได้ปรับรูปแบบเป็นร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวต้องดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ในข้อ 3 ด้วย


5. การปรับแนวปฏิบัติเพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศเพิ่มเติม

ศบค. ได้ปรับแนวปฏิบัติสำหรับการเดินทางเข้าประเทศให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 ตามรายละเอียดดังนี้

        1) ให้คำสั่งระงับการรับลงทะเบียนการเดินทางเข้าประเทศเป็นการชั่วคราวยกเว้นกรณีการเดินทางของผู้ได้รับอนุญาตประเภท (2ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตและการปรับมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศประเภท (1) และ (2) ของข้อ ของแนวปฏิบัติตามข้อกำหนดฉบับที่ 19 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/307/T_0067.PDF

        2) ให้รับการลงทะเบียนการเดินทางเข้าประเทศของผู้เดินทางประเภท (2) ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดกระบี่ พังงา และ สุราษฎร์ธานี (เฉพาะเกาะเต่า เกาะพะงัน เกาะสมุย) ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

        3) ปรับมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศประเภท (2) เฉพาะที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดกระบี่ ภูเก็ต พังงา และสุราษฎร์ธานี (เฉพาะเกาะเต่า เกาะพะงัน เกาะสมุย) ให้มีหลักฐานหรือเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้าประเทศและให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโรคโควิด19 โดยวิธี RT-PCR จำนวน 2 ครั้ง ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

                3.1 ต้องมีหลักฐานการจ่ายค่าที่พักหรือสถานที่กักกันที่ทางราชการกำหนดเมื่อเดินทางเข้าประเทศอย่างน้อย 7 วัน และค่าตรวจหาเชื้อโดยวิธี RT-PCR จำนวน 2 ครั้ง โดยต้องเป็นโรงแรมหรือสถานที่พักที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกำหนดหรือสถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันตามที่ทางราชการกำหนด ได้แก่สถานที่ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนต่อกระทรวงสาธารณสุขหรือตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอนุมัติตรวจสอบและให้บังคับใช้เงื่อนไขนี้กับผู้เดินทางเข้าประเทศที่มีที่พำนักอยู่ในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวด้วย

                3.2 ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด 19 โดยวิธี RT-PCR ครั้งที่ แก่ผู้เดินทางระหว่างวันที่ 5 - 6 ของระยะเวลาที่อยู่ในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวหรือเมื่อมีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางที่ทางราชการกำหนด

        4) สำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศประเภท(3) (4) (5) (6)ของข้อ1ของคำสั่ง ศบค. ที่ 24/2564 เรื่องแนวปฏิบัติตามข้อกำหนดฉบับที่19ลงวันที่14ธันวาคม2564ให้ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้อย่างเคร่งครัด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/307/T_0067.PDF


หมายเหตุ - ผู้เดินทางเข้าประเทศประเภท (1) คือผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศ เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจควบคู่กับความมั่นคงด้านสาธารณสุขตามแผนการเปิดประเทศของรัฐบาล ผู้เดินทางเข้าประเทศประเภท (2) คือผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวหรือกิจกรรมอื่นๆ ตามนโยบายของรัฐบาล


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางเข้าประเทศไทย

https://consular.mfa.go.th/th/content/thailand-pass-faqs-2


6. ยกระดับการปฏิบัติงานเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ และทุกหน่วยงานยกระดับการปฏิบัติงานตามที่ได้มีคำสั่งไว้แล้วในแนวปฏิบัติฉบับที่ 15 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564 เพื่อการตรวจสอบกำกับและติดตามการเปิดดำเนินการของสถานที่ กิจการ และกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคตามแผนการเปิดประเทศของรัฐบาล โดยจะมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานนี้เป็นระยะ


สามารถตรวจสอบประกาศและมาตรการของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้

http://www.moicovid.com/ข้อมูลสำคัญ-จังหวัด 


อ้างอิง

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/005/T_0046.PDF

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/005/T_0058.PDF

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/005/T_0059.PDF

https://www.prbangkok.com/th/covid/detail/19/8922

###


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากองค์การอนามัยโลก

https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/situation-reports

ศูนย์ข้อมูลกรมควบคุมโรคติดต่อ โทร 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชนหรือทีเส็บ โทร +66 (0) 2694 6000

https://www.businesseventsthailand.com/en/situation-update-coronavirus-covid-19 หรือ info@tceb.or.th

แชร์บทความ