ทีเส็บมุ่งส่งเสริมไมซ์เพื่อคนทั้งมวล

ดร. อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ให้สัมภาษณ์ในรายการกฤษนะ ทัวร์ยกล้อ ถึงนโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อคนทั้งมวล ส่งเสริมการเข้าถึงของทุกกลุ่มวัย รวมทั้งผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยใช้ไมซ์เป็นเวทีส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกกลุ่มในสังคมได้ เช่น งานประชุมวิชาการทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาวัคซีนรักษาโรค หรืองานแสดงสินค้าสำหรับผู้สูงวัย ซึ่งที่ผ่านมาทีเส็บได้ให้การสนับสนุนการจัดงานประชุม งานแสดงสินค้า ตลอดจนฝึกอบรมให้ความรู้ด้านไมซ์และการสร้างมาตรฐานของสถานที่จัดงานที่สามารถรองรับทุกกลุ่มวัยรวมทั้งผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อให้อุตสาหกรรมไมซ์เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคมสำหรับคนทั้งมวลและสร้างสรรค์สังคมแห่งความสุขให้กับคนไทย

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

นางสาวปาริฉัตร เศวตเศรนี      ผู้อำนวยการฝ่าย    โทรศัพท์  02 694 6000        อีเมล Parichat_s@tceb.or.th

นางสาวอนันตา หลีเกษม         ผู้จัดการอาวุโส      โทรศัพท์ 02 694 6000         อีเมล ananta_l@tceb.or.th

นายจักรพงศ์ พงศ์เวชรักษ์       ผู้จัดการ                โทรศัพท์ 02 694 6000         อีเมล chakrapong_p@tceb.or.th   

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บริษัท วิเสจ จำกัด

ยุพาภรณ์ เลิศสัทธากิจ                                       โทรศัพท์ 02 616 6749-50

แชร์บทความ