เมืองที่มีศักยภาพ

เชียงราย

เชียงราย

การเดินทางมา จ. เชียงราย สามารถเดินทางด้วยเครื่องบิน – สนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เชียงราย หรือ สนามบินเชียงราย ด้วยรถไฟ รถโดยสารสาธารณะ หรือด้วยรถยนต์ส่วนตัว 

จ. เชียงราย เป็นเมืองไมซ์ที่ตั้งอยู่ในภูมิประเทศบริเวณเทือกเขาสูง สวยงาม และมีอากาศเย็น จึงเป็นแหล่งปลูกพืชผักเมืองหนาว และชา กาแฟชั้นดี นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม เช่น ภูชี้ฟ้า ที่มีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่ไม่มีใคร นั่นคือลักษณะภูเขาที่ชี้ไปบนฟ้าและมีหน้าผาเป็นแนวยาวยื่นไปทางฝั่งประเทศลาวที่ถูกโอบล้อมด้วยทะเลหมอกในยามเช้า หรือวัดร่องขุ่น ผลงานพุทธศิลป์สุดล้ำค่าแห่งเมืองเชียงราย โดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินที่มีชื่อเสียงของไทย 

จ. เชียงรายมีสถานที่จัดกิจกรรมไฮไลต์ของจังหวัด ที่สามาถรองรับกิจกรรมไมซ์ได้หลายรูปแบบ ทั้งแบบ Special Event, Team Building หรือ Adventure นั่นคือ สิงห์ ปาร์ค เชียงราย หรืออุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง (ไร่แม่ฟ้าหลวง) สถานที่เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่สามารถรองรับการจัดประชุม และจัดเลี้ยงแบบล้านนาดินเนอร์ได้