ไมซ์ซิตี้

พิษณุโลก

พิษณุโลก

  • วิสัยทัศน์ : ศูนย์กลางความเจริญของกิจกรรมไมซ์แห่งภูมิภาค
  • การเดินทาง มาจังหวัดพิษณุโลก สามารถเดินทางโดยเครื่องบิน - ท่าอากาศยานพิษณุโลก (Phitsanulok Airport) หรือโดยรถไฟ  รถโดยสารสาธารณะจากสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต  หรือรถยนต์ส่วนตัว 

จังหวัดพิษณุโลกเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือตอนล่าง การเดินทางสู่จังหวัดมีความหลากหลาย อีกทั้งสถานที่โรงแรม ที่พัก และสถานที่จัดงานก็มีมากมาย ด้านการจัดประชุมสัมมนา สามารถรองรับได้ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่มากกว่า 3,000 คน และยังสามารถรองรับการจัดงานแสดงสินค้า ที่มีพื้นที่จัดงานตั้งแต่ 1,500 ตรม. จนถึงมากกว่า 5,000 ตรม. รวมทั้งยังมีสถานที่จัดงานพิเศษที่อิงกับประวัติศาสตร์เมืองเก่าสมัยพระนเรศวร ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทย

นอกจากนี้ พิษณุโลกยังเป็นแหล่งเพาะปลูกด้านการเกษตรและสมุนไพรที่สำคัญแบบทันสมัยและครบวงจรของประเทศไทย

  • งาน Highlight ของจังหวัดพิษณุโลก อาทิ Food Innovation & Wellness Expo