ไมซ์ซิตี้

เชียงใหม่

เชียงใหม่

  • วิสัยทัศน์ : นครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม จุดหมายปลายทางของกิจกรรมไมซ์ในเอเชีย
  • การเดินทาง มาจังหวัดเชียงใหม่เดินทางสะดวกหลากหลายเส้นทาง ทั้งทางอากาศ - ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ (Chiang Mai International Airport) หรือการเดินทางโดยรถไฟ รถโดยสารสาธารณะจากสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต  หรือรถยนต์ส่วนตัว 

จังหวัดเชียงใหม่มีโบราณสถานที่สวยงดงาม สามารถพบเห็นได้โดยทั่วไปในบริเวณเมือง ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาอันทรงคุณค่านั้น มีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น จนทำให้เชียงใหม่ได้รับรางวัลเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ด้านงานฝีมือและหัตถกรรม เมื่อนักเดินทางไมซ์มาเยี่ยมเยือนเชียงใหม่แล้วจึงประทับใจกับวัฒนธรรมล้านนาอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

อีกทั้งสถานที่จัดงานสร้างสรรค์ ทั้งด้านการจัดประชุมสัมมนา จัดงานแสดงสินค้า หรือจัดงานเทศกาล จังหวัดเชียงใหม่ก็พร้อมครบถ้วน ตอบทุกโจทย์ทุกการจัดงานไมซ์ได้เป็นอย่างดี โรงแรมที่พักสามารถรองรับนักเดินทางไมซ์ในทุกระดับ ทั้งการจัดงานระดับเล็ก ระดับใหญ่ หรือระดับนานาชาติ ซึ่งได้รับความไว้วางใจและสร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานอย่างไม่รู้ลืม

  • งาน Highlight ของจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ Chiang Mai Blooms, Chiang Mai Design Week, Chiang Mai Alive