ไมซ์ซิตี้

เชียงใหม่

เชียงใหม่

  • วิสัยทัศน์ : นครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม จุดหมายปลายทางของกิจกรรมไมซ์ในเอเชีย
  • การเดินทาง มาจังหวัดเชียงใหม่เดินทางสะดวกหลากหลายเส้นทาง ทั้งทางอากาศ - ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ (Chiang Mai International Airport) หรือการเดินทางโดยรถไฟ รถโดยสารสาธารณะจากสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต  หรือรถยนต์ส่วนตัว 

จังหวัดเชียงใหม่มีโบราณสถานที่สวยงดงาม สามารถพบเห็นได้โดยทั่วไปในบริเวณเมือง ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาอันทรงคุณค่านั้น มีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น จนทำให้เชียงใหม่ได้รับรางวัลเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ด้านงานฝีมือและหัตถกรรม เมื่อนักเดินทางไมซ์มาเยี่ยมเยือนเชียงใหม่แล้วจึงประทับใจกับวัฒนธรรมล้านนาอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

อีกทั้งสถานที่จัดงานสร้างสรรค์ ทั้งด้านการจัดประชุมสัมมนา จัดงานแสดงสินค้า หรือจัดงานเทศกาล จังหวัดเชียงใหม่ก็พร้อมครบถ้วน ตอบทุกโจทย์ทุกการจัดงานไมซ์ได้เป็นอย่างดี โรงแรมที่พักสามารถรองรับนักเดินทางไมซ์ในทุกระดับ ทั้งการจัดงานระดับเล็ก ระดับใหญ่ หรือระดับนานาชาติ ซึ่งได้รับความไว้วางใจและสร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานอย่างไม่รู้ลืม

  • งาน Highlight ของจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ Chiang Mai Blooms, Chiang Mai Design Week, Chiang Mai Alive 
พิษณุโลก

พิษณุโลก

  • วิสัยทัศน์ : ศูนย์กลางความเจริญของกิจกรรมไมซ์แห่งภูมิภาค
  • การเดินทาง มาจังหวัดพิษณุโลก สามารถเดินทางโดยเครื่องบิน - ท่าอากาศยานพิษณุโลก (Phitsanulok Airport) หรือโดยรถไฟ  รถโดยสารสาธารณะจากสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต  หรือรถยนต์ส่วนตัว 

จังหวัดพิษณุโลกเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือตอนล่าง การเดินทางสู่จังหวัดมีความหลากหลาย อีกทั้งสถานที่โรงแรม ที่พัก และสถานที่จัดงานก็มีมากมาย ด้านการจัดประชุมสัมมนา สามารถรองรับได้ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่มากกว่า 3,000 คน และยังสามารถรองรับการจัดงานแสดงสินค้า ที่มีพื้นที่จัดงานตั้งแต่ 1,500 ตรม. จนถึงมากกว่า 5,000 ตรม. รวมทั้งยังมีสถานที่จัดงานพิเศษที่อิงกับประวัติศาสตร์เมืองเก่าสมัยพระนเรศวร ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทย

นอกจากนี้ พิษณุโลกยังเป็นแหล่งเพาะปลูกด้านการเกษตรและสมุนไพรที่สำคัญแบบทันสมัยและครบวงจรของประเทศไทย

  • งาน Highlight ของจังหวัดพิษณุโลก อาทิ Food Innovation & Wellness Expo