ไมซ์ซิตี้

นครราชสีมา

นครราชสีมา

  • วิสัยทัศน์ : เมืองไมซ์มรดกโลก  ศูนย์กลางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • การเดินทาง มาจังหวัดนครราชสีมา สามารถเดินทางโดยรถไฟ  รถโดยสารสาธารณะจากสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต  หรือโดยรถยนต์ส่วนตัว 

จังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดศูนย์กลางเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงธุรกิจสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความโดดเด่นทั้งภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากร พร้อมด้วยแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและประวัติศาสตร์ที่งดงาม กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นแหล่งมรดกโลก นอกจากนี้ จังหวัดนครราชสีมายังมีสถานที่จัดงานที่สามารถรองรับการจัดงานไมซ์ พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกทุกรูปแบบ และกำลังจะมีการพัฒนาโครงการรถไฟรางคู่ผ่านจังหวัดอีกด้วย

  • งาน Highlight ของจังหวัดนครราชสีมา อาทิ Thailand Biennale