ไมซ์ซิตี้

ขอนแก่น

ขอนแก่น

  • วิสัยทัศน์ :  เมืองจุดหมายแห่งการจัดงานไมซ์จากการจัดอันดับ 10 เมืองในอาเซียน
  • การเดินทาง มาจังหวัดขอนแก่นหลากหลายเส้นทาง ทางอากาศ - ท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น (Khon Kaen Airport) หรือโดยรถไฟ รถโดยสารสาธารณะจากสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต  หรือรถยนต์ส่วนตัว 

จังหวัดขอนแก่น คือ “เมืองไมซ์” แห่งแรกประจำภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดินแดนแห่งวัฒนธรรมและแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น เมืองหลวงทางการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครบครันครบถ้วนทั้งด้านการเดินทางคมนาคม สถานที่งานทั้งการจัดประชุมและงานแสดงสินค้า สถานที่พัก รวมถึงการบริการที่ได้มาตรฐาน เต็มไปด้วยสีสันความคิดสร้างสรรค์และมุมมองใหม่ให้กับธุรกิจไมซ์ ครอบคลุมครบทั้ง Destination – Business – People

  • งาน Highlight ของจังหวัดขอนแก่น อาทิ งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดขอนแก่น, Food and Agro Tech, E SAN International Auto Expo