ไมซ์ซิตี้

ขอนแก่น

ขอนแก่น

  • วิสัยทัศน์ :  เมืองจุดหมายแห่งการจัดงานไมซ์จากการจัดอันดับ 10 เมืองในอาเซียน
  • การเดินทาง มาจังหวัดขอนแก่นหลากหลายเส้นทาง ทางอากาศ - ท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น (Khon Kaen Airport) หรือโดยรถไฟ รถโดยสารสาธารณะจากสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต  หรือรถยนต์ส่วนตัว 

จังหวัดขอนแก่น คือ “เมืองไมซ์” แห่งแรกประจำภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดินแดนแห่งวัฒนธรรมและแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น เมืองหลวงทางการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครบครันครบถ้วนทั้งด้านการเดินทางคมนาคม สถานที่งานทั้งการจัดประชุมและงานแสดงสินค้า สถานที่พัก รวมถึงการบริการที่ได้มาตรฐาน เต็มไปด้วยสีสันความคิดสร้างสรรค์และมุมมองใหม่ให้กับธุรกิจไมซ์ ครอบคลุมครบทั้ง Destination – Business – People

  • งาน Highlight ของจังหวัดขอนแก่น อาทิ งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดขอนแก่น, Food and Agro Tech, E SAN International Auto Expo
อุดรธานี

อุดรธานี

  • วิสัยทัศน์ :  เมืองไมซ์ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ การค้า การลงทุน เชื่อมโยงกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
  • การเดินทาง มาจังหวัดอุดรธานีได้หลากหลายเส้นทาง ทั้งทางอากาศ - ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี (Udon Thani International Airport) หรือโดยรถไฟ รถโดยสารสาธารณะจากสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต  หรือรถยนต์ส่วนตัว 

จังหวัดอุดรธานีตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย เป็นดินแดนที่มีอารยธรรมอันเก่าแก่ และเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  นอกจากนี้ ยังเป็นประตูมุ่งสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มีศักยภาพโดดเด่น 4 ด้าน ได้แก่ เกษตรกรรม ศิลปวัฒนธรรม ท่องเที่ยว และการค้าการลงทุน

  • งาน Highlight ของจังหวัดอุดรธานี อาทิ มหกรรมอุดรธานีเมืองแฟชั่น, GMS Logistic Business MICE Roadshow 
นครราชสีมา

นครราชสีมา

  • วิสัยทัศน์ : เมืองไมซ์มรดกโลก  ศูนย์กลางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • การเดินทาง มาจังหวัดนครราชสีมา สามารถเดินทางโดยรถไฟ  รถโดยสารสาธารณะจากสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต  หรือโดยรถยนต์ส่วนตัว 

จังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดศูนย์กลางเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงธุรกิจสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความโดดเด่นทั้งภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากร พร้อมด้วยแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและประวัติศาสตร์ที่งดงาม กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นแหล่งมรดกโลก นอกจากนี้ จังหวัดนครราชสีมายังมีสถานที่จัดงานที่สามารถรองรับการจัดงานไมซ์ พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกทุกรูปแบบ และกำลังจะมีการพัฒนาโครงการรถไฟรางคู่ผ่านจังหวัดอีกด้วย

  • งาน Highlight ของจังหวัดนครราชสีมา อาทิ Thailand Biennale