เมืองที่มีศักยภาพ

ประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์

การเดินทางมา จ. ประจวบคีรีขันธ์ สามารถเดินทางด้วยรถไฟ รถโดยสารสาธารณะ หรือด้วยรถยนต์ส่วนตัว 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นเมืองไมซ์บนพื้นที่คาบสมุทรที่แคบและยาวลงไปทางภาคใต้ มีชายหาดที่ทอดยาวงดงาม และมี อ. หัวหิน เป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงในระดับโลก และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น สถานีรถไฟหัวหิน ที่มีความเป็นเอกลักษณ์และมีความสวยงาม โดยเฉพาะพลับพลาพระมงกุฎเกล้าฯ เป็นพลับพลาจัตุรมุข สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  นับเป็นอีกหนึ่งในความภูมิใจของชาวประจวบคีรีขันธ์  

นอกจากนี้ ยังมีสถานที่พิเศษสำหรับการประชุมสัมมนาและจัดเลี้ยงหลายรูปแบบ ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างและดึงดูดนักเดินทางไมซ์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เช่น โครงการพระราชดำริสวนป่าหาดทรายใหญ่ หรือศูนย์หัตถกรรมทอผ้าบ้านเขาเต่า ที่สามารถรองรับการศึกษาดูงานแบบหมู่คณะได้