เมืองที่มีศักยภาพ

เพชรบุรี

เพชรบุรี

การเดินทางมา จ. เพชรบุรี  สามารถเดินทางด้วยรถไฟ รถโดยสารสาธารณะ หรือด้วยรถยนต์ส่วนตัว 

จ.เพชรบุรี เป็นเมืองไมซ์ใกล้กรุง ที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร  และมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย  ไม่ว่าจะเป็นทะเลหรือป่าเขา เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2564 UNESCO มีมติให้ “กลุ่มป่าแก่งกระจาน” เป็น มรดกโลกทางธรรมชาติ นับเป็นมรดกโลกแห่งที่ 6 ของประเทศไทยด้วยความหลากหลายของพืชพันธ์และความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร หนึ่งในกิจกรรมไมซ์แนว Adventure ที่ขึ้นชื่อของ จ. เพชรบุรี คือ การล่องแก่งในแม่น้ำเพชรบุรี ที่ยังคงความสวยงามของธรรมชาติ และยังมีบริการที่พักให้เลือกสรรหลากหลาย 

นอกจากจะเป็นเมืองไมซ์ตากอากาศที่มีชายหาดที่ทอดยาวแล้ว จ. เพชรบุรียังมีชุมชนย่านเมืองเก่าริมแม่น้ำเพชรบุรี ที่เปิดต้อนรับการเดินทางเป็นหมู่คณะของนักเดินทางไมซ์ในการทำกิจกรรม CSR หรือ Team Building โดยมีศูนย์การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดพลับพลาชัยเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมอีกด้วย