เมืองที่มีศักยภาพ

พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

การเดินทางมา จ. พระนครศรีอยุธา สามารถเดินทางด้วยรถไฟ รถโดยสารสาธารณะ หรือด้วยรถยนต์ส่วนตัว 

จ. พระนครศรีอยุธยา เป็นเมืองหลวงของสยามมาเป็นเวลากว่า 400 ปี  และมีโบราณสถานสำคัญอยู่หลายแห่ง เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2534 UNESCO มีมติให้ประกาศขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็น "เมืองมรดกโลก" (UNESCO World Heritage Sites) มีพื้นที่ครอบคลุมบริเวณโบราณสถานเมืองอยุธยารวมพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 3,000 ไร่ ภายใต้ชื่อ "นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร“

นอกจากโบราณสถานแล้ว จ.พระนครศรีอยุธยา ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเกษตรกรรมอีกหลายแห่ง เช่น ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ  และเป็นเมืองไมซ์ที่มีสถานที่จัดงาน (Special Venue) ที่มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์ความเป็นไทย เช่น บ้านไทยคลองสระบัว  ส่วนที่พักก็มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบตั้งแต่โฮมสเตย์ที่สามารถเรียนรู้วิถีชุมชน เช่น โฮมสเตย์คลองรางจระเข้ ไปจนถึงโรงแรมระดับ 5 ดาว